İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibeli

(d. ?/? - ö. 1269/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed İzzet Bey’dir. Filibe’de doğdu. Küçük Hüseyin Bey’in oğludur. Kırk yaşından sonra Filibe müftüsü Mehmed Râşid Efendi’den ders alarak icazet aldı. Bazı memuriyetlerde ve Bosna mollalığında bulundu. 1269/1823 yılında vefat etti.

Âlim ve şair bir zattır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bir Bosnevî Boşnak-peçenin oldı hayrânı

Reh-i aşkında etdi bu dil-i şûrîde pûyânı

Ham edüp kâmetim hamyâze-i çille-i ebrûsu

Dil-i mecrûhumu sad-pâre kıldı tîr-i müjgânı

Ne çekdi dil lisânıyla edince ülfet ol şûhun

Velî sevdâ-yı aşkından yine çekmedi dâmânı

Silâh belde bıçak elde gelecek pür-gazab bezme

Dil-i bî-çâreyi lerzân edip kıldı hirâsânî

Delikanlıdır İzzet kan eder belki hazer eyle

Çalış rıfk ile sayd eylemege ol vahşi ceylânı

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 289.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
2RÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
5RÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
8RÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566MeslekGörüntüle
11RÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
17RÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle