İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibeli

(d. ?/? - ö. 1269/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed İzzet Bey’dir. Filibe’de doğdu. Küçük Hüseyin Bey’in oğludur. Kırk yaşından sonra Filibe müftüsü Mehmed Râşid Efendi’den ders alarak icazet aldı. Bazı memuriyetlerde ve Bosna mollalığında bulundu. 1269/1823 yılında vefat etti.

Âlim ve şair bir zattır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bir Bosnevî Boşnak-peçenin oldı hayrânı

Reh-i aşkında etdi bu dil-i şûrîde pûyânı

Ham edüp kâmetim hamyâze-i çille-i ebrûsu

Dil-i mecrûhumu sad-pâre kıldı tîr-i müjgânı

Ne çekdi dil lisânıyla edince ülfet ol şûhun

Velî sevdâ-yı aşkından yine çekmedi dâmânı

Silâh belde bıçak elde gelecek pür-gazab bezme

Dil-i bî-çâreyi lerzân edip kıldı hirâsânî

Delikanlıdır İzzet kan eder belki hazer eyle

Çalış rıfk ile sayd eylemege ol vahşi ceylânı

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 289.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
2FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
5FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
8FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
11FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805MeslekGörüntüle
12NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
17FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle