KADRÎ, Kadrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Döneminin fâzıl ve kâmil kişilerindendi. Sultan Selim döneminde kazaskerlik yaptı. Sehî, Kadrî Çelebi’yi zekası yönüyle Aristo ile, sözlerinin güzelliği yönüyle de Ebu Ali Sînâ ile bir tutar. Cömert bir kişiliğe sahiptir. Tabiatinin letâfeti ve işlerindeki doğruluğu sebebiyle çevresindekilerce takdir görürdü. İlim ve mârifet konularındaki maharetinin yanında şiir ve inşâya da yatkındı (İsen 1998: 79).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Hançerin üzre düşüp vermedügi cân anı

Cânı andan sakınur sanma sakınur anı

Deşt-i gam peyki geçinmiş nice yıllar Mecnûn

Ey dirigâ yalınız buldu deli meydânı

Ey Mesîhâ deheninden umarın yine şifâ

Derdi virenden umarhasta gönül dermânı 

(İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 79.)