KAHVECİ-ZÂDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Kahvecizâde, 17. asrın başlarında yaşamış olup varlığı Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde tespit edilebilmektedir. Buna göre Kahvecizâde, birçok yabancı dil bilen ve mizahi şiirler yazan bir zat olup IV. Murad’ın nedimlerindendir (Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi 2004: 292). 

Türk Dünyası Edebiyatçıları ve Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’lerinde “Kahvecizâde” başlığı altında bilgi verilmektedir. Burada âşığın, tespit edilen tek şiirinin “Mağrıp çağı Kos bağından gelmişem/Şeyh Matar’dan ben pürçüklü almışam/Kör Muharrem kimi müflis olmuşam/Molla Mahmud keçim derem makul mu?” ilk dörtlüğü yer almaktadır (2004: 292; 1982: 108). 

Kaynakça

http://dokuzeyluluniversitesi.com/asik-kahvecizade-magrib-cagi-kos-bagindan-sarki-sozu [erişim tarihi; 18.10.2014]. 

Yaz. Krl. (2004). “Kahvecizâde”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 292.

“Kahvecizâde” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 108.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mağrıb Çağı Kos Bağından

Mağrıb çağı Kos bağından gelmişem
Şeyh Matar'dan ben pürçükli almışam
Kör Muharrem kimi müflis olmuşam
Molla Mahmud kaçim derem mahkul mi

Zeyni der Hacı gel gel beyle etme
N'eyleyipsen Kara Körpü'de getme
O hormayı ısıdıptır üstüme
Yandırıptır içim derem mahkul mi

Sekiz nögi meskineyi almışam
Dam üstünde beşareti görmüşem
Hazakiyle hatırına değmişem
Heze bildim suçum derem mahkul mi

Öz elimle Şatt'a reyhan tikdiğim
Yemişim yoh heçe emek çekdiğim
Hey dur bire hey emesin mikdiğim
Çağırmaşam bacım derem mahkul mi

Şarapdara loğ daşını düşürtdüm
Anın ard kıçını hayli taşırtdım
Nanumuzla men gendime bişirtdim
Halkum çıhdi içim derem mahkul mi

Diyarker'in pağla ile çağalı
Hestar gezengevi bodum tut balı
Zeynoğlu'nun o merçete sakalı
Biter bitmez biçim derem mahkul mi

Ev ıssı acarlı göğnegin geyer
Sabahdan sergili könife yayar
Ah göremem görsem yürek mi doyar
Ko düş oldum geçim derem mahkul mi

http://dokuzeyluluniversitesi.com/asik-kahvecizade-magrib-cagi-kos-bagindan-sarki-sozu [erişim tarihi; 18.10.2014].