KÂMİL, Kâmil Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâmil Bey, 4. Murad (saltanatı: 1623-1640) devri şairlerindendir. Enderunda yetişti. Tüfenkçibaşılık görevinde bulundu. Vefat tarihi belli değildir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-.İstanbul Kitapevi Yay. 322.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 843

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Telh-i tavr-ı sitem-âmîz-i sipihri Kâmil

Hazm ideriz her işe de mide-i gayret vardır

(Arslan, Mehmet (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul: Kitapevi Yay.322.)

Sâyebân-ı dûd-ı âhı görse her dem serde der

Şah-ı gam sahrâ-yı 'aşka kurdı âteşden otag

(Arslan, Mehmet (hzl.)(2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-.İstanbul Kitapevi Yay. 322.)