KÂMİL, Receb Kâmil

(d. ?/? - ö. 1249/1833)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sivas’ta doğdu. Asıl adı Receb Kâmil, mahlası Kâmil’dir. Şemseddîn Sivasî’nin torunlarındadır. Halvetî dergâhında yetişti. 1249/1833 yılında Hicaz’da vefat etti. “Vefâtını gûş idüp bir er didi târîhini menkût/Enîsi zîb-i gılmân oldı Kâmil kasr-ı ulyâda” (1249) vefatına düşürülen tarihtir. Kabri Sivas Meydan Camisi’nde Şemseddîn Sivasî Türbesi içinde babasının yanındadır. Vehbi Cem Aşkun, kabrinin Sivas’ta bulunmasından hareketle şairin Hicaz’da vefat etmiş olduğu bilgisine şüpheyle yaklaşır.
Eserleri şunlardır:
1. Hazînetü’l-Nukûl: Dört ciltlik oldukça hacimli bir eserdir. Basılmamıştır.
2. Rûhu’l-Maksûd: Basılmamıştır.
3. Dîvân: Basılmamıştır.
Receb Kâmil devrin seçkin simalarından biridir. Üslup ve ifade bakımından oldukça güzel olan Dîvân’ı çok zengindir. Şairin üslubu sadedir. Gazel ve ilahilerinde tatlı bir lirizm göze çarpar. Geniş bilgisi ve derin düşüncesiyle içli bir şair olan Receb Kâmil, Dîvân’ında ilahi aşkı dile getirmiştir (Aşkun 1944: 90-91).

Kaynakça

Aşkun, Vehbi Cem (1948). Sivas Şairleri. Sivas.

Üçer, Müjgan (2004). “Kâmil”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.5. Ankara: AKM Yay. 311.

Yıldız, Alim (2003). Sivaslı Şairler Antolojisi. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Nice meftûn olmasın üftâde-i şeydâ sana
Görse ruhsârın bugün Mecnûn olur Leylâ sana


Feyz-i la’l-i leblerin bî-rûha cân-bahş olduğun
Görseler ikrâr iderler Hızr u Mesîhâ sana

Nâz-ı çeşmin nergisin başına âteşler urup
Ruhların hicr ile hayrân gonca-i sahrâ sana

Gerçi pinhân ise dil-sûzı siam özün ayân
Halka halka dûd-ı âhım âyet-i kübrâ sana

Ol nigâr-ı tab’ına Kâmil hezârân âferîn
Her sühanda nice uşşâk eyledi peydâ sana
(Aşkun, Vehbi Cem (1948). Sivas Şairleri. Sivas. 94.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMÜSÜd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CANBABA, Ayhan Şahind. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÖZTOPRAK, Sefer Öztoprakd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÜMÜSÜd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CANBABA, Ayhan Şahind. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÖZTOPRAK, Sefer Öztoprakd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÜMÜSÜd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CANBABA, Ayhan Şahind. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÖZTOPRAK, Sefer Öztoprakd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÜMÜSÜd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CANBABA, Ayhan Şahind. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÖZTOPRAK, Sefer Öztoprakd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÜMÜSÜd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14CANBABA, Ayhan Şahind. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÖZTOPRAK, Sefer Öztoprakd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle