KÂSIM, Hâce-i Ahrârî, Kâbilli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Kâsım, Kâbil'de doğmuştur. 19. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Kâbil'den Hindistan'a gitmiş ve ticaretle meşgul olmuştur. Sonra Yarkend'e yerleşmiş, orada çoluk çocuk sahibi olmuş ve yine orada vefat etmiştir. Ömrünün son yıllarında ticareti terk edip tababetle meşgul olduğu söylenmektedir.

Hakkındaki tek kaynak olan Ârif Hikmet Tezkiresi'ne göre zarif tabiatlı, sözü sohbeti dinlenir, güzel şiirler söyleyen bir şair imiş. Müretteb Dîvân'ı ve Farsça Çay hakkında bir mesnevisi olduğu rivayet edilmektedir (Ârif Hikmet: 54).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler