KAŞMERÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gubârînin “Vasf-ı Hudâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” adlı şiirinde “Kaşemerî söylemiş çok haltıyyetli” dizesinde (47. Dörtlük) ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 05.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler