KÂTİB, Molla İlyas

(d. ?/? - ö. 1225/1810-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 283-84). Bu esere göre aslen Bağdatlı olup Bendinci Molla Şekûr'un oğludur. Sarf ve nahiv ile edebiyattan haberdar idi. 1225 /1810-11 yılında vefat etti. Kâtip olduğu için Kâtip mahlasını kullandı .

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 283-284

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İçenler câm-ı bezm-i aşkı ruhsat Cem'den almazlar

Bulanlar feyz icâzet Îsâ-yı Meryem'den almazlar

Bulur tâb-ı tarâvet dâg-ı dil eşk-i demâdemden

Bu bâgın gülleri pîrâyeyi şebnemden almazlar

Firâvândır dür-i nâ-yâb-ı hasr bahr-ı eşkimden

Nem alurlarsa gam yok dîde-i pür-nemden almazlar 

Ser-efrâzân-ı şehristân-ı ma'nâ pâk-bînlerdir

Müzeyyel tâc-ı zühdü târik-i Edhem'den almazlar

Bu revnakla görünmez şâhidân-ı âlem-i irfân

Eser tâ Kâtib-i zî-tab'-ı Îsâ-demden almazlar

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 283).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Doğum YeriGörüntüle
3HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Doğum YılıGörüntüle
6HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YılıGörüntüle
7ŞEMSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Ölüm YılıGörüntüle
9HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEMSÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616MeslekGörüntüle
12HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74MeslekGörüntüle
13ŞEMSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NİKSÂRÎ, Niksârî-zâde Kadı Mahmud Efendid. 1538-39 - ö. 26 Eylül 1616Madde AdıGörüntüle
18HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Madde AdıGörüntüle