KÂTİB, Molla İlyas

(d. ?/? - ö. 1225/1810-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 283-84). Bu esere göre aslen Bağdatlı olup Bendinci Molla Şekûr'un oğludur. Sarf ve nahiv ile edebiyattan haberdar idi. 1225 /1810-11 yılında vefat etti. Kâtip olduğu için Kâtip mahlasını kullandı .

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 283-284

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İçenler câm-ı bezm-i aşkı ruhsat Cem'den almazlar

Bulanlar feyz icâzet Îsâ-yı Meryem'den almazlar

Bulur tâb-ı tarâvet dâg-ı dil eşk-i demâdemden

Bu bâgın gülleri pîrâyeyi şebnemden almazlar

Firâvândır dür-i nâ-yâb-ı hasr bahr-ı eşkimden

Nem alurlarsa gam yok dîde-i pür-nemden almazlar 

Ser-efrâzân-ı şehristân-ı ma'nâ pâk-bînlerdir

Müzeyyel tâc-ı zühdü târik-i Edhem'den almazlar

Bu revnakla görünmez şâhidân-ı âlem-i irfân

Eser tâ Kâtib-i zî-tab'-ı Îsâ-demden almazlar

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 283).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
2MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YeriGörüntüle
4ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YılıGörüntüle
7ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913MeslekGörüntüle
11MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraMeslekGörüntüle
12ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615MeslekGörüntüle
13ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
17MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraMadde AdıGörüntüle
18ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Madde AdıGörüntüle