KAVÂFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kavâfî hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında bulunan ve 18. yüzyılda tertip edilen bir şiir mecmuasında (Belediye 644) şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Bu mecmuanın tertip tarihi göz önünde bulundurulduğunda Kavâfî’nin 18. yüzyıl veya öncesi şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 644. vr. 22b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâr atma baña tîre-i müjgân okudursun

Ölsem yazılur boynuna birkan okudursun

 

Öldürmek ise bendeñi buçag ile öldür

Tek çekme meded hançer-i bürrân okudursun

 

Lâyık mı saña subh u mesâ mekteb-i tıfla

Ey hâce niçün cevr-i firâvân okudursun

 

Hakkumda benüm yâre kuduzdur dimiş agyâr

Hakdan dilerem it gibi her an o kudursun

 

Mîʻâd olıcak belki bu nazmuñ sebebiyle

Ümmîd iderem rûhuma Kur’ân okudursun

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 644. vr. 22b.