KAYDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâydî mahlaslı şair hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Şaire yer verilen tek kaynak Kâsımî Mecmû’ası’dır. Buradaki bir şiirin başlığında ve makta beytinde “Kaydî” mahlası geçmektedir (Kâsımî: yk.76b/k)Bahru’l-Ma’ârif, Sandûkatu’l-Ma’ârif ve Mecmû’atü’l-Ma’ârif olarak da isimlendirilen bu mecmua, kendisi de şair olan Kâsımî tarafından derlenmiştir. Şairin asıl adı, nereli olduğu, doğum ve ölüm yılı hakkında elimizde bilgi yoktur. Ancak Kâsımî Mecmû​’ası’nın yazım/tamamlanma yılından hareketle en azından şairin hangi yüzyılda yaşadığı tahmininde bulunmak ve adı geçen mecmua 1034/1625 yılında yazıldığına göre Kaydî’nin de en erken 16. yüzyılda en geç 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığını söylemek mümkündür. 

Kaynakça

Kâsımî. Bahru’l-Ma’ârif. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser Koleksiyonu. ASL Mec 625.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET İÇLİ
Yayın Tarihi: 09.12.2018
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Kaydî Der-Hakk-ı Mazlûm Paşa

Gel ey dil kişverinün hânı Mazlûm

Melâhat mülkinün sultânı Mazlûm

Alupdur aklımuz çeşm-i siyâhun

Mekr-i gamzen ala bu cânı Mazlûm

Dilâ mülk-i cihânda kim görüpdür

Çeke ser niceye aslanı Mazlûm

Açup kâkül dagıtma her yana gül

Perîşân eyleme irfânı Mazlûm

Düşüpdür dâmene bulmaz halâsı

Olursa Kaydînün bin cânı Mazlûm

(Kâsımî. Bahru’l-Ma’ârif. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser Koleksiyonu. ASL Mec 625. yk.76b/k.)