KÂZIM FERHAT

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâzım Ferhat’ın varlığı,  Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden  tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Kâzım Ferhat'ın da 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Yatağanoğlu, âşığın Kâzım Ferhat mahlaslı bir nefesine yer verir. Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Pîrim hünkâr erler eri

Sucudî Baba gerçek veli

Mürşidimdir tâ ezeli

Şâh kulu sultan kuluyum

Nesl-i Haydar Hacı Bektaş

Meydana koymuşum (bir) baş

Kem nazardan bakma kardaş

Şah kulu sultan kuluyum

Serçeşmeyi evliyadır

Pîrim Hünkâr bin deryadır

Âşıkın saddı seladır

Şah kulu sultan kuluyum

Meyhaneye âşık düştüm

Dolu dolu camda içtim

Fani dünya nedir geçtim

Şah kulu sultan kuluyum

Gözlerimden yaş akarak

Başım açık yalın ayak

Hem yanıp hem yakılarak

Şah kulu sultan kuluyum

Hamdullahı Kâzım Ferhat

Namı oddan oldum azar

Asitane babı erşat

Şah kulu sultan kuluyum

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevî-Bektaşî Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 245.