KELBÎ, Kelbî-i Zü'l-kadr

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Kaynakça

Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 19.12.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st

İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st

 

Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est

Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?

(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

Keşîdem pâ zi-kûyet men kerdem bî-karārîrâ

Nişestem gûşeî bestem der-ümîdvârîrâ

 

Fütâdem ez-nazarhâ tâ şodem âşık ne-mîdânem

Ki kerde nâm-ı ışk în mâye-i bî-itibârîrâ

 

İlâhî tâ ebed nevmîd gerded ez-vefâ Kelbî

Be-tûmâr-ı muhabbet ger nevîsid harf-ı yârîrâ

(Ayağımı senin mahallenden çektim, huzursuzluğu men ettim. Bir köşeye oturdum, ümitlilik kapısını kapattım. Âşık olunca gözlerden düştüm. Kim aşk adına bu itibarsızlık mayasını yapmış bilemiyorum. Yâ Rab, Yârîlik sözünün sevgi tomarına yazsa da sonsuza kadar Kelbî vefadan ümitsiz olur.) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)