KELBÎ, Kelbî-i Zü'l-kadr

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Kaynakça

Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 19.12.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st

İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st

 

Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est

Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?

(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

Keşîdem pâ zi-kûyet men kerdem bî-karārîrâ

Nişestem gûşeî bestem der-ümîdvârîrâ

 

Fütâdem ez-nazarhâ tâ şodem âşık ne-mîdânem

Ki kerde nâm-ı ışk în mâye-i bî-itibârîrâ

 

İlâhî tâ ebed nevmîd gerded ez-vefâ Kelbî

Be-tûmâr-ı muhabbet ger nevîsid harf-ı yârîrâ

(Ayağımı senin mahallenden çektim, huzursuzluğu men ettim. Bir köşeye oturdum, ümitlilik kapısını kapattım. Âşık olunca gözlerden düştüm. Kim aşk adına bu itibarsızlık mayasını yapmış bilemiyorum. Yâ Rab, Yârîlik sözünün sevgi tomarına yazsa da sonsuza kadar Kelbî vefadan ümitsiz olur.) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14294' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7854' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kelbi-kelbii-zulkadr' (length=20)
   'M_ADI' => string 'KELBÎ, Kelbî-i Zü\'l-kadr' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. </p>' (length=395)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi' (length=307)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st</p> <p>İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st</p> <p> </p> <p>Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est</p> <p>Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?</p> <p>(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u�'... (length=1508)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede şeker tatlı dudaktan cilve süre şarapla ve sevgiliyle oturduk yeter tövbe ettik şimdi takva hırkası kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi keşidem pa ziküyet men kerdem bikararira nişestem güşei '... (length=993)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin. </em> Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.</p>' (length=188)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi' (length=137)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi şair asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan d'... (length=1329)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi munise koç' (length=29)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2017-12-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1035' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14294' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7854' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kelbi-kelbii-zulkadr' (length=20)
   'M_ADI' => string 'KELBÎ, Kelbî-i Zü\'l-kadr' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. </p>' (length=395)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi' (length=307)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st</p> <p>İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st</p> <p> </p> <p>Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est</p> <p>Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?</p> <p>(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u�'... (length=1508)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede şeker tatlı dudaktan cilve süre şarapla ve sevgiliyle oturduk yeter tövbe ettik şimdi takva hırkası kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi keşidem pa ziküyet men kerdem bikararira nişestem güşei '... (length=993)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin. </em> Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.</p>' (length=188)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi' (length=137)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi şair asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan d'... (length=1329)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi munise koç' (length=29)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2017-12-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1035' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14294' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7854' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kelbi-kelbii-zulkadr' (length=20)
   'M_ADI' => string 'KELBÎ, Kelbî-i Zü\'l-kadr' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. </p>' (length=395)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi' (length=307)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st</p> <p>İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st</p> <p> </p> <p>Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est</p> <p>Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?</p> <p>(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u�'... (length=1508)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede şeker tatlı dudaktan cilve süre şarapla ve sevgiliyle oturduk yeter tövbe ettik şimdi takva hırkası kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi keşidem pa ziküyet men kerdem bikararira nişestem güşei '... (length=993)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin. </em> Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.</p>' (length=188)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi' (length=137)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi şair asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan d'... (length=1329)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi munise koç' (length=29)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2017-12-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1035' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şair' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14294 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14294' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7854' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kelbi-kelbii-zulkadr' (length=20)
   'M_ADI' => string 'KELBÎ, Kelbî-i Zü\'l-kadr' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. </p>' (length=395)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi' (length=307)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st</p> <p>İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st</p> <p> </p> <p>Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est</p> <p>Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?</p> <p>(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u�'... (length=1508)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede şeker tatlı dudaktan cilve süre şarapla ve sevgiliyle oturduk yeter tövbe ettik şimdi takva hırkası kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi keşidem pa ziküyet men kerdem bikararira nişestem güşei '... (length=993)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin. </em> Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.</p>' (length=188)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi' (length=137)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi şair asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan d'... (length=1329)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi munise koç' (length=29)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2017-12-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1035' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 5 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14294 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14294' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7854' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '5' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kelbi-kelbii-zulkadr' (length=20)
   'M_ADI' => string 'KELBÎ, Kelbî-i Zü\'l-kadr' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi' (length=35)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Kelbî'dir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir. Zü'l-kadr/Dulkadir boyundandır. Hakkında Sadıkî’den başka bilgi veren yoktur. Sadıkî, Kelbî’nin yeni yetişen şairlerden ve iyi bir genç olduğunu söyler. Şiirlerine altı Farsça beyti örnek verir. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. </p>' (length=395)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi' (length=307)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nigeh-i germî ez-ân gamze-i hûn-rîz kocâ-st</p> <p>İşveî zi-ân leb-i şîrîn şekerrîn kocâ-st</p> <p> </p> <p>Müddetî bâ-mey ü maşûk nişestîm bes est</p> <p>Tevbe kerdîm künûn hırka-ı perhîz kocâ-st?</p> <p>(O kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede? Şeker döken o tatlı dudaktan bir cilve nerede? Bir süre şarapla ve sevgiliyle oturduk, yeter. Tövbe ettik, şimdi takvâ hırkası nerede?) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u�'... (length=1508)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan döken gamzenin sıcak bir bakışı nerede şeker tatlı dudaktan cilve süre şarapla ve sevgiliyle oturduk yeter tövbe ettik şimdi takva hırkası kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi keşidem pa ziküyet men kerdem bikararira nişestem güşei '... (length=993)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). <em>Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin. </em> Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.</p>' (length=188)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kuşoğlu m oğuzhan 2012 sadıkii kitabdarın mecmaulhavas adlı eseri inceleme metin dizin doktora tezi istanbul marmara üniversitesi' (length=137)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kelbi kelbii zü lkadr divan şairi şair asıl adı bilinmemekte mahlası ise kelbidir doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi mevcut değildir zülkadr dulkadir boyundandır sadıkiden başka veren yoktur sadıki kelbinin yeni yetişen şairlerden iyi bir genç olduğunu söyler şiirlerine altı farsça beyti örnek verir eserleri herhangi nigehi germi ezan gamzei hünriz kocast işvei zian lebi şirin şekerrin müddeti bamey ü maşük nişestim bes est tevbe kerdim künün hırkaı perhiz o kan d'... (length=1329)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi munise koç' (length=29)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2017-12-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1035' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('kelbi kelbii zü lkadr divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14294 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=173)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)