KEMÂL HALVETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kemal Halvetî, 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski Osmanlı şairlerindendir. Hacı Bayram Veli ile görüştüğü bilinen şair Âli’nin Künhü’l-ahbâr’da yazdığına göre Çelebi Mehmed devri (1413-1421) şairlerindendir. Halveti tarikatına mensuptur (TDEA 1982: 271). Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Lâtifî Tezkiresi’nde de Kemal Halvetî'nin Şeyh Hacı Bayram'ı görmüş ve müşahade için gayretler harcamış biri olduğu belirtilmektedir. Dervişçe gazelleri ve tasavvufla ilgili şiirleri vardır ve tezkirede bir beytine yer verilmiştir (İsen: 1990: 269).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1990). Latifi Tezkiresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 

"Kemal Halvetî" (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 271.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Matlâ beyti:

Dost olmaz nefse düşman olmayan Mevlâ ile

Izz-i dünyâ cem olur mu devlet-i ukbâ ile 

İsen, Mustafa (hzl.) (1990). Latifi Tezkiresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 269.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12686' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6026' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kemal-halveti' (length=13)
   'M_ADI' => string 'KEMÂL HALVETÎ' (length=15)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kemal Halvetî, 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski Osmanlı şairlerindendir. Hacı Bayram Veli ile görüştüğü bilinen şair Âli’nin <em>Künhü’l-ahbâr’</em>da yazdığına göre Çelebi Mehmed devri (1413-1421) şairlerindendir. Halveti tarikatına mensuptur (TDEA 1982: 271). Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. <em>Lâtifî Tezkiresi'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan kemal halveti 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmektedir dervişçe'... (length=611)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Matlâ beyti:</strong></p> <p>Dost olmaz nefse düşman olmayan Mevlâ ile</p> <p>Izz-i dünyâ cem olur mu devlet-i ukbâ ile </p> <p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 269.</p>' (length=250)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'matla beyti dost olmaz nefse düşman olmayan mevla ile ızzi dünya cem olur mu devleti ukba isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay 269' (length=169)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. </p> <p>"Kemal Halvetî" (1982). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 271.</p>' (length=221)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay kemal halveti 1982 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 5 istanbul dergah 271' (length=154)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmekte'... (length=826)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-08-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '969' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12686' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6026' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kemal-halveti' (length=13)
   'M_ADI' => string 'KEMÂL HALVETÎ' (length=15)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kemal Halvetî, 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski Osmanlı şairlerindendir. Hacı Bayram Veli ile görüştüğü bilinen şair Âli’nin <em>Künhü’l-ahbâr’</em>da yazdığına göre Çelebi Mehmed devri (1413-1421) şairlerindendir. Halveti tarikatına mensuptur (TDEA 1982: 271). Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. <em>Lâtifî Tezkiresi'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan kemal halveti 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmektedir dervişçe'... (length=611)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Matlâ beyti:</strong></p> <p>Dost olmaz nefse düşman olmayan Mevlâ ile</p> <p>Izz-i dünyâ cem olur mu devlet-i ukbâ ile </p> <p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 269.</p>' (length=250)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'matla beyti dost olmaz nefse düşman olmayan mevla ile ızzi dünya cem olur mu devleti ukba isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay 269' (length=169)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. </p> <p>"Kemal Halvetî" (1982). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 271.</p>' (length=221)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay kemal halveti 1982 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 5 istanbul dergah 271' (length=154)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmekte'... (length=826)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-08-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '969' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12686' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6026' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kemal-halveti' (length=13)
   'M_ADI' => string 'KEMÂL HALVETÎ' (length=15)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kemal Halvetî, 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski Osmanlı şairlerindendir. Hacı Bayram Veli ile görüştüğü bilinen şair Âli’nin <em>Künhü’l-ahbâr’</em>da yazdığına göre Çelebi Mehmed devri (1413-1421) şairlerindendir. Halveti tarikatına mensuptur (TDEA 1982: 271). Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. <em>Lâtifî Tezkiresi'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan kemal halveti 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmektedir dervişçe'... (length=611)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Matlâ beyti:</strong></p> <p>Dost olmaz nefse düşman olmayan Mevlâ ile</p> <p>Izz-i dünyâ cem olur mu devlet-i ukbâ ile </p> <p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 269.</p>' (length=250)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'matla beyti dost olmaz nefse düşman olmayan mevla ile ızzi dünya cem olur mu devleti ukba isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay 269' (length=169)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. </p> <p>"Kemal Halvetî" (1982). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 271.</p>' (length=221)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay kemal halveti 1982 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 5 istanbul dergah 271' (length=154)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmekte'... (length=826)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-08-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '969' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 3 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 1 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12686 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12686' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6026' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'kemal-halveti' (length=13)
   'M_ADI' => string 'KEMÂL HALVETÎ' (length=15)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Kemal Halvetî, 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski Osmanlı şairlerindendir. Hacı Bayram Veli ile görüştüğü bilinen şair Âli’nin <em>Künhü’l-ahbâr’</em>da yazdığına göre Çelebi Mehmed devri (1413-1421) şairlerindendir. Halveti tarikatına mensuptur (TDEA 1982: 271). Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. <em>Lâtifî Tezkiresi'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan kemal halveti 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmektedir dervişçe'... (length=611)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Matlâ beyti:</strong></p> <p>Dost olmaz nefse düşman olmayan Mevlâ ile</p> <p>Izz-i dünyâ cem olur mu devlet-i ukbâ ile </p> <p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 269.</p>' (length=250)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'matla beyti dost olmaz nefse düşman olmayan mevla ile ızzi dünya cem olur mu devleti ukba isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay 269' (length=169)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İsen, Mustafa (hzl.) (1990). <em>Latifi Tezkiresi</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. </p> <p>"Kemal Halvetî" (1982). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 271.</p>' (length=221)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'isen mustafa hzl 1990 latifi tezkiresi ankara kültür bakanlığı yay kemal halveti 1982 türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi c 5 istanbul dergah 271' (length=154)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'kemal halveti tekke şairi hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan 15 yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair ve en eski osmanlı şairlerindendir hacı bayram veli ile görüştüğü bilinen alinin künhülahbarda yazdığına göre çelebi mehmed devri 14131421 tarikatına mensuptur tdea 1982 271 şairin ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir latifi tezkiresinde halvetinin şeyh bayramı görmüş müşahade gayretler harcamış biri olduğu belirtilmekte'... (length=826)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. gözde tekin' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-16' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-08-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '969' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('kemal halveti tekke şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12686 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=164)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)