KEŞFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Keşfî'nin hayatı hakkındaki bilgiler şiirlerinden elde edilenlerle sınırlıdır. IV. Mehmet dönemindeki Girit’in fethini anlatan manzumelerinden onun on yedinci yüzyılda yaşamış bir ordu şairi olduğu ve şiirlerinde anlattığı savaşlara da iştirak ettiği anlaşılmaktadır (Çelik 2008: 154). 

Kaynakça

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yay. 

Köprülü, Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sadrıâzam Hazretleri Bahâdır

Sadrıâzam Hazretleri bahadır

Girid ceziresin adlı ceng ile

Lûtf u ihsan edib Melik-ül-kadir

Kal’asını yıktı top tüfenk ile

 

Başlayınca kal’anın savaşına

Ağu kattı kâfirlerin aşına

Kiliselerini yıktı başına

Balyemez toplardan çıkan seng ile

 

Umûm üzre cenge verildi rızâ

Gaziler hû edib ettiler fezâ

Bir tarihte olmamıştır bu gaza

İmdat için gelen ol Freng ile

 

Küffâr askerine iş oldu ayan

Ettiği hiyleye oldu peşimân

Vire edüb çağırdılar el aman

Cümleris yeknesak bir âheng ile

 

Keşfî gâzilere duâ kılıcı

Kılıç eti keser duâ kılıcı

Şöyl(e) urdular kâfirlere kılıcı

Türâbı boyandı kızıl reng ile

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay. 154.