KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendi

(d. ?/? - ö. 1053/1643-44)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Keşfî, Şeyh Cafer Efendi, İstanbullu olup Hatuniye Tekkesi şeyhidir. Şeyh Hasan Adlî Efendi'ye intisap etmiştir. Vefatı tarihi,1053/1643-44'tür. Fındıklı'da Kaptan Arap Ahmet Paşa Mescidi altında, hanımı Perizad Hanım'ın yaptırdığı, Hatuniye adı verilen tekkede medfundur. "Hû diyüp Cafer Efendi azm-i firdevs eyledi" 1053/1643-44 mısraı vefatına tarihtir.

Kaynaklar, devrinde ilahi tarzında şiirlerinin ünlü olduğunu bildirse de ilahilerinin önemli kısmı bugüne ulaşmamıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C.1.İstanbul: Matbaa-ı Amire.153.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefayât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.175.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.  854.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı BasımAnkara ). KB.Yay. 368.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.01.2015
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şol gönül kim mübtela-yı derd-i aşkullah olur

Derdine dermân bulınca kârı âh u vâh olur

 

Tâlib-i dîdâr olan ey Keşfî-i bî-dil bu gün

Mâ-vesâ'ni remzinin esrârına âgâh olur

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefayât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.175)

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YeriGörüntüle
2NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Doğum YeriGörüntüle
3CEM SANCARd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
5NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
6CEM SANCARd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954MeslekGörüntüle
8NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839MeslekGörüntüle
9CEM SANCARd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEM SANCARd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle
14NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
15CEM SANCARd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle