KESİRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kesirî’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. 19. asır âşıklarından Hızrî’nin Cem’üş- Şairân adlı eserinde 34. dörtlükteki “Kesirî, Girdâbî, Devrî, Uşakî” mısraından varlığı anlaşılmaktadır (TDEA 1982: 294; Kaya 1990). Kesîrî'nin 19. yüzyılda yaşamış âşıklardan olan Hızrî'nin eserinde adının geçmesinden dolayı 19. yüzyılda yaşadığı düşünülebilir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

"Kesirî" (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 294.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler