KISMETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân”ında (37. dörtlük) ismi geçmektedir. Kısmetî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”. Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı. Yay.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: KB. Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 20.09.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler