KUBÛRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kubûrî’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. Sadece 19. asır âşıklarından Hızrî’nin Şairnâmesi’nde (39.dörtlük) geçen “Kusûrî, Kubûrî Hüseyn-i Mısrî/ Ârif-i zamandır yoktur illeti.” mısrasından varlığı bilinmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan. (1990) Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“Kubûrî” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 429.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler