KUDSÎ, Müftî-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1200/1786)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler çok sınırlıdır. Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Müftî-zâde ailesinden olduğu için Müftî-zâde Mehmed Kudsî Efendi olarak anıldı. 1200/1786 yılı sonlarında vefat etti.

Ali Emirî Efendi (Güner vd. 2003: 47)’ye göre şiirleri kötü olmayıp kendi hattıyla bazı kasideleri ve gazelleri bulunmaktadır.

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi. 47.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 826.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kudsî Mehmed Efendi (Müftîzâde)”. C. 5.İstanbul: Dergâh Yay. 430.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). “Kudsî”. C. 6. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Herkes isnâd eyler ef‘âlini gayra ketm içün

Bana mest olmuş diyen kendi ‘aceb ayık mıdır

(Güner, Galip ve  Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
2GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
5GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
8GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İSMAİLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
14GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Madde AdıGörüntüle
15İSMAİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle