KUL AHMED

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre iki numaralı cönkte Kul Ahmed mahlasıyla şu türkülere rastlanıyor. Türkülerinden Âşık Kul Ahmed’in Karamanoğulları ülkesinde yaşayan bir âşık olduğu meydana çıkıyor. Yine eldeki türkülerden Kul Ahmed’in bir sevgilisi olduğu ve onun için yayla gezdiği sezilmektedir. Örnek olarak verilen türküsüne göre Toroslar’da çok gezmiş bir âşıktır. 

Kaynakça

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1: 94.

Kendi, İbrahim Aczî (yty). 2 Numaralı Cönk.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.03.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Selâm saldım nâzı dosta,

Kaldık konuk ben Toros’ta

Kimi güler kimi yasta

Güney yayla öldük hey

 

Çağlak dere başlarında

Dürlü lisân kuşlarında

Mâtem bağlı saçlarında

Güney yayla öldük hey

 

Melil melil dağlar

Düşmân vuruş şol beklerin

Felek kısma hûb çağların

Güney yayla öldük hey

 

Nevrûz ağlar çiğdem ağlar

Gelin kızlar kara bağlar

Kaplan dere melil çağlar

Güney yayla öldük hey

 

Kul Ahmet’im söyler dilim

Şu dünyâda olmasa ölüm

Ölüm haktır bu ne zulüm

Güney yayla öldük hey

 

Leylâm’ın ol kaşı kara

İçim ağlar bağrım yara

Bilmem nerde söyle Mara

Gezeyim ben yayla yayla

 

Kul Ahmed’im kul oldum

Bir dağ idim yol oldum

Elimde saz deli oldum

Saldım türlü vâveylâ

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. 94.