KUL HÜSEYİN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkında bilinenler azdır. 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Alevi-Bektaşi şairlerden olup, Sivas kaynaklı cönklerde pek çok şiiri vardır. Bir nefesinde yetmiş yaşında olduğunu söylediğine göre uzun bir ömür sürdüğü anlaşılmaktadır (Kaya 2009: 592-593; Öztelli 1973: 175-176). Ele aldığı konuyu yansıtmada başarılıdır. Şiir tekniği sağlamdır. Genellikle inancını dile getiren şiirler söylemiştir.

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 3. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 

Öztelli, Cahit (1973). Bektaşi Gülleri. İstanbul: Milliyet Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. DOĞAN KAYA
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Turnam

Devredip gelirsin dar-ı fenayı

Bağdat diyarına vardın mı turnam

Medine şehrinde Fatma Ana’yı

Ordadır makamı gördün mü turnam

 

Biz de “Belî” dedik nice uluya

İman aldık ikrar verdik veliye

Necef deryasında İmam Ali’ye

O dergâha yüzün sürdün mü turnam

 

Medine şehrinde Selman’a varıp

Bağdat’ta Kâzım’ın kabrini görüp

Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp

İkrara bent olup durdun mu turnam

 

Her şehit de Kerbelâ’da çürümez

Hak’tan emir yoktur kalkıp yürümez

İmam Hüseyin’in kanı kurumaz

Şehitler serdarın gördün mü turnam

 

Hazret-i Eyyub’un nikâbın kaldır

Tende iki kurt var neye misaldir

Biri ipek sarar biri baldadır

Bunların sırrına erdin mi turnam

 

Behlül evcik yapar idi zindanda

Mertebesi yurdu uçmak evinde

Erenlerin evliyanın ceminde

Kırklar’ın dârına durdun mu turnam

 

Veysel karan gezer idi Yemen’de

Serin verdi On ik’İmam yolunda

İmam Mehdi hangi vakt ü zamanda

Nasıl zuhur eder sordun mu turnam

 

Kul Hüseyn’im der ki Hakk’a varalım

Varıp dergâhına yüzler sürelim

Can baş feda edip Şah’ı görelim

Yoksa kılavuzu yordun mu turnam

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 3. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 593.