KUL MUHİDDİN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Kul Muhiddin’in varlığı Şükrü Elçin’in Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri adlı eserindeki Kul Mehadin/Muhiddin mahlaslı şiirden tespit edilebilmektedir. Elçin, Kul Muhiddin’in adını 17. asır âşıkları içerisinde zikreder.

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkî

 A beğler ne acayup derde uğradım

Kırıldı kanadım uçamaz oldum

Şu âlemde kurda dakıldı adım

Ellerin ta’nından geçemez oldum

 

Karangı giceler oldu dünümüz

Hep eller de duymış bizim ta’nımız

Esirge yâ Kerim kaldım yalınız

Bağlandı yollarım geçemez oldum

 

Çağırayın Allah’ıma pirime

Sıdıklayın bağla gani Kerim’e

Bugün bir kasafat(kasavet) endi serime

Kalbimin aynasın açamaz oldum

 

Kul Mehadin eydir kendin sakın

Yerlerden göklere ağdı firağın

Yavız çalkanması vardır şu halkın

Dostum düşmanım bilemez oldum

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 152.