KÜRŞADÎ, Süleyman

(d. 1200?/1785-1786? - ö. 1255?/1839-1840?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kesin ve ayrıntılı bilgiler bulunmayan Kürşadî'nin varlığı Taha Toros'un Çukurova'da Etili Halk Şairleri adlı çalışmasında yer alan Kürşadî mahlaslı bir şiirden tespit edilmektedir. Kürşadî'nin bazı yaşlı halk şairlerinin rivayetine göre asıl adı Süleyman olup H. 1200 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Şiirlerinde Kürşadî mahlasını kullanan ve H. 1255 yılında öldüğü tahmin edilen şairin, bazı cönklerde yer alan şiirlerinde ölüm yılı olarak 1263 hicri yılı görülmektedir. Şairin bu yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir (Toros 1938: 42). 

Kaynakça

Toros, Taha (1938). Çukurova'da Etili Halk Şairleri. Adana: Seyhan Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül fehm eyle sen dildarı inkâr eylemem

Dilrubalar meclisinde yâri inkâr eylemem

 

Lü’lüi mercan dese aşık bana nolur ki

Nazme gelse ey gönül eş’arı inkâr eylemem

 

Aşkla görsem cihanı ya ilâhi söylerim

Ya rahmetelalemin gaffari inkâr eylemem

 

Çün mahbubu hudanın hem şefi olmadığın

Enbiyalar serveri hünkârı inkâr eylemem

 

Çar anasırdan alındı bu vücüdum serteser

Her bapta gördüm anı ben nazı inkâr eylemem

 

Derunumda gam dolu aşıkı Bülbül gibi

Olmuşum muhtacı aşk gülzarı inkâr eylemem

 

Ey Kürşadî dilberi dilden sevip meyleyleme

Aşıkım mansur misali yâri inkâr eylemem

Toros, Taha (1938). Çukurova'da Etili Halk Şairleri. Adana: Seyhan Basımevi. 42.