LA'LÎ, Kayserili

(d. ?/? - ö. ?/1563\'de sağ)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Kendisi gibi şair olan Dânişî’nin kızkardeşinin oğludur. Genç yaşta Arapça ve Farsça öğrenerek şiirle tanıştı. Hakkında bilgi veren tek tezkire olan Gülşen-i Şu’arâ’da, şiirlerinin devrinde beğenildiğini, güzel gazel ve kasidelerinin bulunduğu bildirilmektedir. Yine buradaki ifadelerden, dünyanın kayıtlarından elini eteğini çekmiş, derviş gönüllü bir zât olduğu anlaşılan La’lî, Mevlânâ dergâhında da bulundu. Mısır, Şam, Bağdat, Halep gibi şehirleri gezdi, Ravza-i Mutahhara’yı da ziyaret etti. Bir mısraıyla ilgili olarak Gülşen-i Şu’arâ yazarı Ahdî’nin “benümdür diye tahrîr itdürdi.” dediğine göre, Ahdî’nin çağdaşı ve tezkiresinin yazıldığı tarihte (971/1563) hayatta olması gerekmektedir. Şiirlerinin bir divanda toplanındığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Köksal, M. Fatih (2006). “La’lî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 155-156.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 Kulundur cümle hûbân-ı cihân bir pâdişâsın sen

 Zamânunda begüm Sultân Hüseyn-i Baykara’sın sen

 Cemâlün göster erbâb-ı safâ âlem yüzin görsün

 Bugün bu hüsn ile âyîne-i âlem-nümâsın sen


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Doğum YeriGörüntüle
2MIZRAKÇIOĞLU/MIZRAKÇI, Hasan Kurnazd. 20.05.1973 - ö. 21.04.2014Doğum YeriGörüntüle
3Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Doğum YılıGörüntüle
5MIZRAKÇIOĞLU/MIZRAKÇI, Hasan Kurnazd. 20.05.1973 - ö. 21.04.2014Doğum YılıGörüntüle
6Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Ölüm YılıGörüntüle
8MIZRAKÇIOĞLU/MIZRAKÇI, Hasan Kurnazd. 20.05.1973 - ö. 21.04.2014Ölüm YılıGörüntüle
9Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MIZRAKÇIOĞLU/MIZRAKÇI, Hasan Kurnazd. 20.05.1973 - ö. 21.04.2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Madde AdıGörüntüle
14MIZRAKÇIOĞLU/MIZRAKÇI, Hasan Kurnazd. 20.05.1973 - ö. 21.04.2014Madde AdıGörüntüle
15Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle