LA'LÎ, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda hayatı hakkında çok az bilgi bulunabilmiştir. Nerede ve ne zaman doğduğu, ailesi, eğitimi ve kaç tarihinde nerede öldüğü hakkında bilgi elde edilememiştir. Mecelleye istinaden Tuhfe-i Nâilî'de yer alan bilgiye göre La'lî'nin asıl adı Mustafa'dır. Divan katipliği görevinde bulunmuştur. Deftereminliği görevine getirilmiştir. Bu görevdeyken vefat etmiştir. Edirnekapısı haricine defnedilmiştir. Eserlerinden herhangi bir örnek bugün için elimizde değildir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 891.
Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay. 378a.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
Yayın Tarihi: 02.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler