LATÎFÎ, Tûtî-i Latîf

(d. ?/? - ö. 972/1564-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Zengin bir tüccarın oğludur. Yegân-zâde Ulvî’nin kardeşidir. Kazaskerlikten emekli Gürz Seydî’den mülazım olduktan sonra kadı oldu. Sesinin güzelliğinden dolayı “Tûtî-i Latîf” sanıyla tanındı. Kazandığı paralarla İstanbul Yenibahçe’de medrese yaptırıp vakıf kurdu. Emekli olduktan sonra kendini tasavvufa verdi (Kılıç 2010: 735, Eyduran 2009: 227). 972/1564-65 yılında İstanbul’da vefat etti. Mezarı, yaptırdığı medresenin bahçesindedir (Riyâzî vr. 94a).

Kaynaklarda Latîfî’ye ait herhangi bir eserden bahsedilmemiştir. Âşık Çelebi, şiirlerinin güzel olduğunu belirtir (Kılıç 2010: 735).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 94a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Ne dûd-ı âteş-i hasret ne reşk odıyla dâgum var

Kanâ’at mülkine şâhum ne tugum ne otagum var

Matla’

Gerekmez tevsen-i çarhı meh-i nevden ferâgum var

Bu âlem kiştzârında ne çiftüm ne oragum var

Kıt’a

Elem-i Niş-i belâ cânumuza yetmişdür

Dil-i sevdâ-zede bulıncaya dek hamsîni

Erba’îni ne kadar çekdügimi ben bilürem

Dil-i sevdâ-zede bulıncaya dek sittîni

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 735-36.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Doğum YeriGörüntüle
2ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Doğum YeriGörüntüle
3EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
4Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Doğum YılıGörüntüle
6EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
7Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
10Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020MeslekGörüntüle
11ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20MeslekGörüntüle
12EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45MeslekGörüntüle
13Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Madde AdıGörüntüle
17ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Madde AdıGörüntüle
18EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle