LÂZIMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lâzımî hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak Vatikan Kütüphanesinde bulunan ve 16. yüzyılın sonlarında tertip edilen bir mecmuada (Barb. Or. 126) şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Bu mecmuanın tertip edildiği tarihe istinaden Lâzımî’yi 16. yüzyıl şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. Barb. Or. 126. vr. 121a-b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kesretinden bir iki hem-dem ile dünyânuñ

Seyr-i deşt-i ʻadem it ʻâlemi var tenhânuñ

 

Tumturâk-ı sühanum var cihâna sıgmaz

Böyle dârâtı mı var idi meger Dârânuñ

 

Gâh mey-hâne vü gâh mescidi eyler mesken

Mezhebin bilemedüm ben bu dil-i şeydânuñ

 

Göre Mecnûnı niçe ehl-i velâyetdür kim

Cezbesi çekdi getürdi şütürin Leylânuñ

 

Lâzımî per yakuban yanmaga pervâne-sıfat

Hîç pervâsı mı vardur bu dil-i pervânuñ

Mecmû’a-i Eş’âr. Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. Barb. Or. 126. vr. 121a-b.