LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendi

(d. ?/? - ö. 1126/1714-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Seyyid Ahmed olan şair, Sofya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendi olarak tanındı. Celvetî Tarikatı dervişi iken Mısır’a gitti. Orada Nesib Dede’ye bağlandı. Nesib Dede ve Hasib Dede ile birlikte Mısır civarındaki beldeleri dolaştı. Nesib Dede’nin Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi olması üzerine onunla birlikte İstanbul’a döndü. 1126/1714-15 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Esrar Dede (Genç 2000: 468)’de Farsça bir beyti ile bir kıtası yer almaktadır.

Kaynakça

Açık, Nilgün (2006). “Lebib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 162.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 467-468.

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey Mevlevî Şâirler (Sema’hâne-i Edeb). İstanbul: İnsan Yayınları. 290.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 263.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 876.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Lebib Ahmed (Şeyh)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 76.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Bişnev âşık çonîn gûyed kudûm u nây-ı mâ* 

Ez-felek bâlâterest în kubbe-i mînâ-yı mâ

Ân zemân ez hâsıl-ı dunyâ ferâgat yâftîm

Şod meâl u mâhasal dergâh-ı Mevlânâ-yı mâ

* Mısranın vezni kusurludur.

**Ey âşık dinle ne söylüyor bizim kudüm ve neyimiz

Felekten yücedir bizim bu billûr kubbemiz

O zaman dünya kazancından el çektik

Dönüş yeri ve kazanç, bizim Mevlânâ’nın dergâhı oldu

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 468.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YeriGörüntüle
2VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİMMETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YılıGörüntüle
5VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİMMETÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Ölüm YılıGörüntüle
8VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİMMETÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677MeslekGörüntüle
11VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİMMETÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİMMETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Madde AdıGörüntüle
17VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HİMMETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle