LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendi

(d. ?/? - ö. 1253/1837-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah Lebîb’dir. İstanbul’da doğdu. Reisülküttâb Vâsıf Efendi’nin oğlu olduğundan Vâsıf-zâde olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1213/1798-99 yılında müderris oldu. 1243/1827-28’de Kudüs, Zilhice 1250/Mart-Nisan 1835’te Bursa ve 1252/1836-37’de Mekke kadısı oldu. 1253/1837-38 yılında Taif’te öldü. Mezarı Mekke’dedir.

Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Fatîn Tezkiresi’nde, bir miktar şiiri olduğu ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 358).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Alsırt, Türkân (2006). “Lebîb”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 163.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

İpekten, Halûk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Lebîb Abdullah (Vâsıfzâde)”. C. 6. İstanbul: Dergah Yay. 75.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil murgı dâm-ı aşka düşüp zâra ugradım

Gîsû ucundan ‘ukde-i düşvâra ugradım

Yâd ile Kays’ı deşt u beyâbâna düşdüm âh

Ferhâd gibi ‘aşk ile kuhsâra ugradım

Çarpıldı dil görüp o perî-zâdı âkıbet

Evvel nazarda çeşm-i füsûnkâra ugradım

Bir kerre va‘d-i vasl ile tatyîb etmedin

Cânâna bâ‘is oldu bu âzâra ugradım

Derd-i ruhunla serv-i kadin fikrime alup

Vakt-i bahârveş yine gülzâra ugradım

Ugrar deyü su’âle Lebîb oldu hasta-dil

Bu intizâr ile ‘aceb efkâra ugradım

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 358.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Funda Özlem Şerand. 11 Ağustos 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36Doğum YeriGörüntüle
4Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Funda Özlem Şerand. 11 Ağustos 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36Doğum YılıGörüntüle
7Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Funda Özlem Şerand. 11 Ağustos 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36Ölüm YılıGörüntüle
10Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Funda Özlem Şerand. 11 Ağustos 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36MeslekGörüntüle
13Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Funda Özlem Şerand. 11 Ağustos 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Funda Özlem Şerand. 11 Ağustos 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36Madde AdıGörüntüle