LEBÎBÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lebîbâ Bey. Enderunlu'dur. Sultan II. Mustafa (saltanatı: 1695-1703) devri şairlerindendir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010) Osmanlı Saray Tarihi. Tayyarzade Ata. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kumâş-ı tab-ı pâkin bî-huşûnet âl âl olsun

Katarsan penbe bezmi kerem kat kat helâl olsun

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010) Osmanlı Saray TarihiTayyarzade Ata. C.4. İstanbul: Kitabevi Yay. 389.)