LEZGİ AHMED

(d. ?/1791? - ö. ?/1847?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Murat Uraz'ın Lezgi Ahmed hakkında verdiği, kaynağı kesin olarak bilinmeyen, halk rivayeti olduğu anlaşılan bilgiler, diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanmıştır. 1791-1847 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Murat Uraz, şairin, resmini gördüğü bir kıza âşık olduğu, onun aşkına pir elinden bade içtiği, çok cefalar çektiği, Doğu Anadolu'da dolaştığı, âşık olduğu kızla evlendiği biçimindeki halk rivayetlerini sıralamakla yetinir (Uraz 1933: 155). Lezgi Ahmet'in bir hikâye musannifi olduğu bilgisi de rivayetten öteye geçmez. 

Kaynakça

Kaplan, Mehmet-M. Akalın, M. Bali (Derleyenler) (1973). Köroğlu Destanı. (Anlatan: Behçet Mahir), Ankara: Atatürk Üniversitesi Yay.

Kasır, Hasan Ali (1999). Erzurum Şairleri. İstanbul: Erzurum Kitaplığı Yay.

Özarslan, Metin (2001). Erzurum Aşıklık Geleneği. Ankara: Akçağ Yay.

[Uraz], Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. DİLAVER DÜZGÜN
Yayın Tarihi: 25.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aldırdım elimden gül yüzlü yarim

Bir dahi bulmadım illere nisbet

Severim velakin yoktur kusurum

Bülbül dilli buldum dillere nisbet

 

Kaşları hilaldir gözleri mestan

Ruhani cevherdir dişleri dürdan

Billurdan seçilmez ol beyaz gerdan

Tökülmüş kâkülü tellere nisbet

 

Bir zaman bulandım şimdi duruldum

Hakikatli nazlı yarimi buldum

Bu gece subha dek yare sarıldım

Misli yok cihanda illere nisbet

 

Der ki Ahmet kemlik yoktur huyunda

Sağ olsun sevdiğim cihan içinde 

Salınsın sevdiğim huban içinde

Beni ta'n eyleyen ağyare nisbet

 

[Uraz], Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi Yay. 154.