LÜTFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bu şair hakkında şair tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-nezâ’ir’deki tek şiirinin başlığındaki “Lütfî-i Kadı” ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır. Edirneli Nazmî’nin çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla bu mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç Lütfî bilinmektedir. Ancak bunların biri Tokatlı Molla Lütfî, biri vezir-i azam Lütfî Paşa, diğeri ise sadece Ahdî Tezkiresi’nde yer alan Lütfî-i Acem’dir ve her üç şairin de biyografilerinde kadılık yaptıklarında dair bilgi kaydedilmemektedir. Bu durumda bu Lütfî’nin kaynaklarda zikredilmeyen başka bir şair olduğuna kesin gözüyle bakılabilir. Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki Edirneli Hızrî’ye 1562/63) nazire olduğundan hareketle Lütfî’nin de 16. yüzyıl şairlerinden olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 22.10.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Kanlu ciger ki derd ü belâ çeşmesârıdur

 Göz göz bu dîdeler anuñ akar bıñarıdur

 

 Pür olsa dür-i eşk ile etrâfı çeşmümüñ

 İki gözüm aceb mi ki deryâ kenârıdur

 

 Mûy-ı sefîd ile ser-i sevdâ-zedem benüm

 Berf-i belâ ile tolu gam kûhsârıdur

 

 Dîvâr çekdi gabgabına hatt-ı kâfiri

 Ruhsâr-ı yâr san Kızılelma hisârıdur

 

 Bustân-ı nazma hâl viren Lutfi’nüñ meger

 Rengîn hayâl ile gazel-i âbdârıdur

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 971.)