LÜTFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bu şair hakkında şair tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-nezâ’ir’deki tek şiirinin başlığındaki “Lütfî-i Kadı” ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır. Edirneli Nazmî’nin çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla bu mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç Lütfî bilinmektedir. Ancak bunların biri Tokatlı Molla Lütfî, biri vezir-i azam Lütfî Paşa, diğeri ise sadece Ahdî Tezkiresi’nde yer alan Lütfî-i Acem’dir ve her üç şairin de biyografilerinde kadılık yaptıklarında dair bilgi kaydedilmemektedir. Bu durumda bu Lütfî’nin kaynaklarda zikredilmeyen başka bir şair olduğuna kesin gözüyle bakılabilir. Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki Edirneli Hızrî’ye 1562/63) nazire olduğundan hareketle Lütfî’nin de 16. yüzyıl şairlerinden olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 22.10.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Kanlu ciger ki derd ü belâ çeşmesârıdur

 Göz göz bu dîdeler anuñ akar bıñarıdur

 

 Pür olsa dür-i eşk ile etrâfı çeşmümüñ

 İki gözüm aceb mi ki deryâ kenârıdur

 

 Mûy-ı sefîd ile ser-i sevdâ-zedem benüm

 Berf-i belâ ile tolu gam kûhsârıdur

 

 Dîvâr çekdi gabgabına hatt-ı kâfiri

 Ruhsâr-ı yâr san Kızılelma hisârıdur

 

 Bustân-ı nazma hâl viren Lutfi’nüñ meger

 Rengîn hayâl ile gazel-i âbdârıdur

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 971.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8055' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '808' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'lutfi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'LÜTFÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Bu şair hakkında şair tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin <i>Mecma’u’n-nezâ’ir</i>’deki tek şiirinin başlığındaki “Lütfî-i Kadı” ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır. Edirneli Nazmî’nin çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla bu mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç Lütfî bilinmektedir. Ancak bunların biri Tokatlı Molla Lütfî, biri vezir-i azam Lütfî Paşa, d'... (length=961)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç lütfi bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografilerinde yaptıklar'... (length=709)
   'M_ESERLERI' => string '<p> GAZEL </p> <p> Kanlu ciger ki derd ü belâ çeşmesârıdur</p> <p> Göz göz bu dîdeler anuñ akar bıñarıdur</p> <p> </p> <p> Pür olsa dür-i eşk ile etrâfı çeşmümüñ</p> <p> İki gözüm aceb mi ki deryâ kenârıdur</p> <p> </p> <p> Mûy-ı sefîd ile ser-i sevdâ-zedem benüm</p> <p> Berf-i belâ ile tolu gam kûhsârıdur</p> <p> </p> <p> Dîvâr çekdi gabgabına hatt-ı kâfiri</p> <p> Ruhsâr-ı yâr san Kızılelma hisârıdur</p> <p> </p> <p> Bustân-ı nazma hâl v'... (length=779)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kanlu ciger ki derd ü bela çeşmesarıdur göz bu dideler anun akar bınarıdur pür olsa düri eşk ile etrafı çeşmümün iki gözüm aceb mi derya kenarıdur müyı sefid seri sevdazedem benüm berfi tolu gam kühsarıdur divar çekdi gabgabına hattı kafiri ruhsarı yar san kızılelma hisarıdur bustanı nazma hal viren lutfinün meger rengin hayal gazeli abdarıdur köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pd'... (length=517)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p> Köksal, M. Fatih (2012). <i>Edirneli Nazmî</i><span class="apple-converted-space">, </span><em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em><span class="apple-converted-space"> </span>http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.</p> <p style="margin-left:1.0cm"><o:p></o:p></p>' (length=312)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf' (length=128)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografileri'... (length=1229)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-10-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1157' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8055' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '808' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'lutfi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'LÜTFÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Bu şair hakkında şair tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin <i>Mecma’u’n-nezâ’ir</i>’deki tek şiirinin başlığındaki “Lütfî-i Kadı” ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır. Edirneli Nazmî’nin çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla bu mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç Lütfî bilinmektedir. Ancak bunların biri Tokatlı Molla Lütfî, biri vezir-i azam Lütfî Paşa, d'... (length=961)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç lütfi bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografilerinde yaptıklar'... (length=709)
   'M_ESERLERI' => string '<p> GAZEL </p> <p> Kanlu ciger ki derd ü belâ çeşmesârıdur</p> <p> Göz göz bu dîdeler anuñ akar bıñarıdur</p> <p> </p> <p> Pür olsa dür-i eşk ile etrâfı çeşmümüñ</p> <p> İki gözüm aceb mi ki deryâ kenârıdur</p> <p> </p> <p> Mûy-ı sefîd ile ser-i sevdâ-zedem benüm</p> <p> Berf-i belâ ile tolu gam kûhsârıdur</p> <p> </p> <p> Dîvâr çekdi gabgabına hatt-ı kâfiri</p> <p> Ruhsâr-ı yâr san Kızılelma hisârıdur</p> <p> </p> <p> Bustân-ı nazma hâl v'... (length=779)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kanlu ciger ki derd ü bela çeşmesarıdur göz bu dideler anun akar bınarıdur pür olsa düri eşk ile etrafı çeşmümün iki gözüm aceb mi derya kenarıdur müyı sefid seri sevdazedem benüm berfi tolu gam kühsarıdur divar çekdi gabgabına hattı kafiri ruhsarı yar san kızılelma hisarıdur bustanı nazma hal viren lutfinün meger rengin hayal gazeli abdarıdur köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pd'... (length=517)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p> Köksal, M. Fatih (2012). <i>Edirneli Nazmî</i><span class="apple-converted-space">, </span><em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em><span class="apple-converted-space"> </span>http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.</p> <p style="margin-left:1.0cm"><o:p></o:p></p>' (length=312)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf' (length=128)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografileri'... (length=1229)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-10-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1157' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8055' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '808' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'lutfi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'LÜTFÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Bu şair hakkında şair tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin <i>Mecma’u’n-nezâ’ir</i>’deki tek şiirinin başlığındaki “Lütfî-i Kadı” ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır. Edirneli Nazmî’nin çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla bu mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç Lütfî bilinmektedir. Ancak bunların biri Tokatlı Molla Lütfî, biri vezir-i azam Lütfî Paşa, d'... (length=961)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç lütfi bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografilerinde yaptıklar'... (length=709)
   'M_ESERLERI' => string '<p> GAZEL </p> <p> Kanlu ciger ki derd ü belâ çeşmesârıdur</p> <p> Göz göz bu dîdeler anuñ akar bıñarıdur</p> <p> </p> <p> Pür olsa dür-i eşk ile etrâfı çeşmümüñ</p> <p> İki gözüm aceb mi ki deryâ kenârıdur</p> <p> </p> <p> Mûy-ı sefîd ile ser-i sevdâ-zedem benüm</p> <p> Berf-i belâ ile tolu gam kûhsârıdur</p> <p> </p> <p> Dîvâr çekdi gabgabına hatt-ı kâfiri</p> <p> Ruhsâr-ı yâr san Kızılelma hisârıdur</p> <p> </p> <p> Bustân-ı nazma hâl v'... (length=779)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kanlu ciger ki derd ü bela çeşmesarıdur göz bu dideler anun akar bınarıdur pür olsa düri eşk ile etrafı çeşmümün iki gözüm aceb mi derya kenarıdur müyı sefid seri sevdazedem benüm berfi tolu gam kühsarıdur divar çekdi gabgabına hattı kafiri ruhsarı yar san kızılelma hisarıdur bustanı nazma hal viren lutfinün meger rengin hayal gazeli abdarıdur köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pd'... (length=517)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p> Köksal, M. Fatih (2012). <i>Edirneli Nazmî</i><span class="apple-converted-space">, </span><em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em><span class="apple-converted-space"> </span>http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.</p> <p style="margin-left:1.0cm"><o:p></o:p></p>' (length=312)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf' (length=128)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografileri'... (length=1229)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-10-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1157' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8055 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8055' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '808' (length=3)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'lutfi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'LÜTFÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Bu şair hakkında şair tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin <i>Mecma’u’n-nezâ’ir</i>’deki tek şiirinin başlığındaki “Lütfî-i Kadı” ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır. Edirneli Nazmî’nin çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla bu mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç Lütfî bilinmektedir. Ancak bunların biri Tokatlı Molla Lütfî, biri vezir-i azam Lütfî Paşa, d'... (length=961)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç lütfi bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografilerinde yaptıklar'... (length=709)
   'M_ESERLERI' => string '<p> GAZEL </p> <p> Kanlu ciger ki derd ü belâ çeşmesârıdur</p> <p> Göz göz bu dîdeler anuñ akar bıñarıdur</p> <p> </p> <p> Pür olsa dür-i eşk ile etrâfı çeşmümüñ</p> <p> İki gözüm aceb mi ki deryâ kenârıdur</p> <p> </p> <p> Mûy-ı sefîd ile ser-i sevdâ-zedem benüm</p> <p> Berf-i belâ ile tolu gam kûhsârıdur</p> <p> </p> <p> Dîvâr çekdi gabgabına hatt-ı kâfiri</p> <p> Ruhsâr-ı yâr san Kızılelma hisârıdur</p> <p> </p> <p> Bustân-ı nazma hâl v'... (length=779)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kanlu ciger ki derd ü bela çeşmesarıdur göz bu dideler anun akar bınarıdur pür olsa düri eşk ile etrafı çeşmümün iki gözüm aceb mi derya kenarıdur müyı sefid seri sevdazedem benüm berfi tolu gam kühsarıdur divar çekdi gabgabına hattı kafiri ruhsarı yar san kızılelma hisarıdur bustanı nazma hal viren lutfinün meger rengin hayal gazeli abdarıdur köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pd'... (length=517)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p> Köksal, M. Fatih (2012). <i>Edirneli Nazmî</i><span class="apple-converted-space">, </span><em>Mecma’u’n-Nezâ’ir.</em><span class="apple-converted-space"> </span>http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.</p> <p style="margin-left:1.0cm"><o:p></o:p></p>' (length=312)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'köksal m fatih 2012 edirneli nazmi mecmaunnezair http ekitap kulturturizm gov tr dosya 1292688 h edirnelinazmimecmaunnezair pdf' (length=128)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'lütfi divan şairi bu şair hakkında tezkirelerinde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır edirneli nazminin mecmaunnezairdeki tek şiirinin başlığındaki lütfii kadı ibaresinden mesleğinin kadılık olduğu anlaşılmaktadır çağdaşı veya ondan önce yaşamış olması itibarıyla mecmuada şiiri bulunması ihtimali bulunan üç bilinmektedir ancak bunların biri tokatlı molla veziri azam paşa diğeri ise sadece ahdi tezkiresinde yer alan acemdir her şairin de biyografileri'... (length=1229)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet fatih köksal' (length=30)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2013-10-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1157' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('lütfi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8055 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)