RÛHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rûhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel ve bir kaside kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Rûhî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Rûhî-i Kayserî” ibaresinden Rûhî’nin Kayserili olduğu, “Li-Rûhî Kâzî-i Kayseriyye” ibaresinden de Kayseri kadılığında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 157b, 192a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Nebî Li-Rûhî-i Kayserî

Vücûduñ menşe’-i kevn ü mekândur yâ Resûla’llâh

Zuhûruñ mazhar-ı emn ü emândur yâ Resûla’llâh

 

Zemîn-i dergeh-i dârü’l-karâr-ı zât-ı zî-şânuñ

Medâr-ı dâ’irât-ı âsumândur yâ Resûla’llâh

 

Kudûmuñ eyledi ma‘mûre-i İslâmı âbâdân

Diyâr-ı küfre hod âfet-resândur yâ Resûla’llâh

 

 Seni tâb-ı meh ü mihr-i nazardan hıfza üstüñde

Sehâb-ı lutf-ı Bârî sâye-bândur yâ Resûla’llâh

 

Kabûl it ‘özr-i taksîr-i kemîne Rûhi-i zârı

Ki eyler hidmet-i na‘tuñ zamândur yâ Resûla’llâh

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 192a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin Kapland. 04 Şubat 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Doğum YeriGörüntüle
3MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
4Hüseyin Kapland. 04 Şubat 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Doğum YılıGörüntüle
6MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7Hüseyin Kapland. 04 Şubat 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Ölüm YılıGörüntüle
9MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Kapland. 04 Şubat 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hüseyin Kapland. 04 Şubat 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Madde AdıGörüntüle
15MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle