MAHİR

(d. ?/? - ö. ?/1898)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Mahir, 19. yüzyılda Diyarbakır’ın Şarabi köyünde yaşamıştır ve 1889'da vefat etmiştir (TDEA 1986: 113). 

Şevket Beysanoğlu'nun Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (1959. C.2) adlı eserinde bir mayası kaydedilmiştir ve Alevi bir halk ozanı olarak tanınmaktadır. Ayrıca Yurt Ansiklopedisi'nde de bir mayasına yer verilmiştir (1981: 2319). 

Kaynakça

Yurt Ansiklopedisi (1981). C. 4. İstanbul: Anadolu Yay. 

"Mahir" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 113.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Maya

Ağa yollum sanma sende vazgeçerim

Terkin etmem nice canım tendedir

Gündüz fikrim gece sensin hayalim

Nere gitsem gene gönlüm sendedir

 

Bel bağlama her görgüden güvenme

Mahir der ki bu sözüme gücenme

Ağa yollum gayrısına özenme

Aşkın ile yanan gönül bendedir

Yurt Ansiklopedisi (1981). C. 4. İstanbul: Anadolu Yay. 2319.