MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğan Mâhir'in doğum tarihi bilinmemektedir. On dokuzuncu yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmed'dir, şiirlerinde Mâhir mahlasını kullandı. Diyarbakır'ın meşhur bilginlerinden Şa'bân Kâmî Efendi'den ilk tahsilini yaptı. Yazısının güzel olması nedeniyle Câmi-i Kebîr kapısında bir mektupçu dükkânı açtı. Sonra Diyarbakır Tahrîr Kitâbeti'nde ve daha sonra Mardin sancağı Tahrîr Başkitâbeti'nde görevlendirildi. Bir müddet sonra Diyarbakır'a dönerek tekrar Câmi-i Kebîr kapısındaki mektupçu ve arzuhalci dükkânını açtı ve hayatını bu şekilde devam ettirdi. Vefat tarihi ve vefat yeri bilinmemekle beraber Diyarbakır'da vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Hakkındaki tek kaynak olan Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid'de, "şiirleri latif ve tabiatı zarifdir" (Güner 2003: 51) şeklinde kısa bir bilgi verilerek bir gazelinden iki beyit örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Gazelinden:

Dil sarıldı bir gözü âhû belâlı dilbere

Cüst ü cûsundan telef oldum dirîgâ boş yere

Sûk-ı aşkında ne var sarf etme Mâhir kemterin

Nakd-i cânın sen gibi bir şûh-ı şîrîn esmere

(Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa. 51.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CİVANd. 1747 - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
3İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
4CİVANd. 1747 - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
6İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Doğum YılıGörüntüle
7CİVANd. 1747 - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
9İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
10CİVANd. 1747 - ö. 1815MeslekGörüntüle
11RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845MeslekGörüntüle
12İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590MeslekGörüntüle
13CİVANd. 1747 - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CİVANd. 1747 - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
17RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
18İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Madde AdıGörüntüle