MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğan Mâhir'in doğum tarihi bilinmemektedir. On dokuzuncu yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmed'dir, şiirlerinde Mâhir mahlasını kullandı. Diyarbakır'ın meşhur bilginlerinden Şa'bân Kâmî Efendi'den ilk tahsilini yaptı. Yazısının güzel olması nedeniyle Câmi-i Kebîr kapısında bir mektupçu dükkânı açtı. Sonra Diyarbakır Tahrîr Kitâbeti'nde ve daha sonra Mardin sancağı Tahrîr Başkitâbeti'nde görevlendirildi. Bir müddet sonra Diyarbakır'a dönerek tekrar Câmi-i Kebîr kapısındaki mektupçu ve arzuhalci dükkânını açtı ve hayatını bu şekilde devam ettirdi. Vefat tarihi ve vefat yeri bilinmemekle beraber Diyarbakır'da vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Hakkındaki tek kaynak olan Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid'de, "şiirleri latif ve tabiatı zarifdir" (Güner 2003: 51) şeklinde kısa bir bilgi verilerek bir gazelinden iki beyit örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Gazelinden:

Dil sarıldı bir gözü âhû belâlı dilbere

Cüst ü cûsundan telef oldum dirîgâ boş yere

Sûk-ı aşkında ne var sarf etme Mâhir kemterin

Nakd-i cânın sen gibi bir şûh-ı şîrîn esmere

(Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa. 51.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
2ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
5ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884MeslekGörüntüle
11ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605MeslekGörüntüle
12SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877MeslekGörüntüle
13KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle
17ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle