MAHREM DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

XIX. yüzyıl divan şairlerinden olup Edirne'de Muradiye Ma­hallesi'nde dünyaya geldi. Orada büyüdü, öğrenimini tamamladıktan sonra Mevlevi tarikatına intisab ederek derviş oldu ve seyahate çıktı. Yıllarca diyar diyar gezip dolaştı. Ömrünün sonlarına doğru İzmir'e giderek buraya yerleşti. Mahrem Dede, Sultân Abdülmecîd devri sonlarında İzmir'de vefat etti. Son derece güzel ney çalar, içli şiirler söylerdi (Peremeci 2011: 280-81).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty.)  Fatin Davud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [erişim: 01.01.2014] 366-67.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 280-81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şu 'le-dâr oldu felek şu'le-i dîdârımdan

Eylerem dehri çerâg âteş-i ruhsârımdan

Şevkime yanmaga mûm oldu serâser dünyâ

Âlemi rûşen ederse n'ola envârımdan

Öyle şem'em ki cihân şevkime aldı fetili

Yanmadan fark edemem nûrumu hiç nârımdan

Mescid-i aşkda kandîl-i tecellî-i zamân

Şu'le-yâb olmada şevk-âver-i etvârımdan

Mûmcu bir âfetin agzından alındı bu gazel

Mahremâ şu'le vere dillere güftârımdan

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 280-81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
2DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
3FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
4İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
5DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
6FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
7İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
8DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
9FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
10İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
14DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
15FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle