MAHZÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda Mahzî hakkında bilgi verilmemiştir. Bununla birlikte mecmualarda Mahzî’nin bazı şiirlerine rastlanır. Îsâ-zâde Abdullâh Efendi (ö. 1755) tarafından 1135/1723 yılında derlenen ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye Bölümü No. 1186’da bulunan şiir mecmuasında Mahzî’ye ait bir musammat vardır (vr. 142a). Aslında “murabba” veya “şarkı” olarak adlandırılması gereken bu şiire yanlışlıkla “Gazel-i Mahzî” başlığı atılmıştır. Ayrıca Hisâlî’nin (ö. 1651-1652) Metâliʽu’n-Nezâ’ir adlı nazire mecmuasında da Mahzî’ye ait bir matla beyti bulunmaktadır (Kaya 2003: 49). Bu mecmua 17. yüzyılda derlendiğine göre Mahzî’nin 17. yüzyılda veya bu yüzyıldan önce hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Îsâ-zâde Abdullâh Efendi. Mecmûʽa-i Eşʽâr. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi. Hamidiye. No. 1186. 120b-195b.

Kaya, Bilge. (2003). Hisâlî Hayatı-Eserleri ve Metâliü’n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. CENK AÇIKGÖZ
Yayın Tarihi: 04.12.2021
Güncelleme Tarihi: 04.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Mahzî

Şehr-i ʽışk içre kurımış çeşme-i mihr ü vefâ

Çâh-ı gamdan şimdi ʽâşıklar çeker âb-ı cefâ 

(Kaya, Bilge. (2003). Hisâlî Hayatı-Eserleri ve Metâliü’n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin). Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi. 49.)