MATRİ, Keta

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Ozan / Başlangıç-15. Yüzyıl / Eski Uygur)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Budizm dönemi şairlerinden olan Keta Matri’nin hayatı ile ilgili kesin bilgi mevcut değildir. Kuşan Hanlığı’nın Türk Hanı Kanişka döneminde, 2. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. El yazma eserinin nüshası Rusya Federasyonu Leningrad Müzesi’nde korunmaktadır. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde ayrıca şairin, dönemin Hint şahı Pataliyopotra’nın askerleri tarafından esir alındıktan sonra, Kuşan Türk Hanı Kanşika (150-125) Hintlilere karşı savaş ilan edip, savaş sonucu şairi Hintlilerden geri aldığı bilgisi vardır (İltebir 2005: 230).

Kaynakça

İltebir, A. B. (2005). “Matri, Keta (2.yy.)”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. VI. Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 230. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. UĞUR UZUNKAYA
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler