MEHMED, Mîr Eyyûbî Mehmed Efendi b. Seyyid Selâm Efendi

(d. ?/? - ö. 1035/1625-26)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Mîr Eyyûbî Mehmed Efendi olarak tanındı. Seyyid Selâm Efendi’nin oğludur. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1035/1625-26 yılında vefat etti.

Sicill-i Osmânî (Akbayar 1996: 1011)’ye göre Divan’ı vardır. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1011.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.918.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mehmed Efendi (Mir Eyyûbî)”. İstanbul: Dergâh Yay. 205. 

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). C. 6. “Mehmed”. Ankara: AKM Yay. 253.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler