MEHMED, Mîr-i Kelâm Mehmed Ağa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında herhangi bir bulunmamaktadır. Mîr-i Kelâm denmekle tanındı. Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr adlı serinde şairin dostu olduğunu bildirmekte ve örnek olarak bir beyit kaydetmektedir. 

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.137.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 925. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.04.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu güzel Arnavud'un gamzesi kasd itdi dile

Sînemi deldi geçüp cânâ ciger kasdı ile

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.137.)