MEHMED, Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1094/1682-83)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti. 

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 920.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mehmed Efendi (Paşmakçızâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 205.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10345' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3353' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mehmed-pasmakcizade-mehmed-efendi' (length=33)
   'M_ADI' => string 'MEHMED, Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1094' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1682-83' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti.&nbsp;</p> <p>Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.</p>' (length=376)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından paşmakçızade mehmed efendinin oğlu olduğundan efendi olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır' (length=316)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî.&nbsp;</em>C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp; </em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I-II.</span><em style="'... (length=770)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 3 istanbul tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı ankara bizim büro 920 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1986 6 efendi paşmakçızade dergah 205' (length=303)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır akbayar nuri hzl 1996 süreyya sicilli osmani c 3 tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ıı'... (length=591)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '927' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10345' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3353' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mehmed-pasmakcizade-mehmed-efendi' (length=33)
   'M_ADI' => string 'MEHMED, Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1094' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1682-83' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti.&nbsp;</p> <p>Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.</p>' (length=376)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından paşmakçızade mehmed efendinin oğlu olduğundan efendi olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır' (length=316)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî.&nbsp;</em>C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp; </em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I-II.</span><em style="'... (length=770)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 3 istanbul tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı ankara bizim büro 920 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1986 6 efendi paşmakçızade dergah 205' (length=303)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır akbayar nuri hzl 1996 süreyya sicilli osmani c 3 tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ıı'... (length=591)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '927' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1682-83' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10345' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3353' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mehmed-pasmakcizade-mehmed-efendi' (length=33)
   'M_ADI' => string 'MEHMED, Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1094' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1682-83' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti.&nbsp;</p> <p>Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.</p>' (length=376)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından paşmakçızade mehmed efendinin oğlu olduğundan efendi olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır' (length=316)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî.&nbsp;</em>C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp; </em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I-II.</span><em style="'... (length=770)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 3 istanbul tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı ankara bizim büro 920 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1986 6 efendi paşmakçızade dergah 205' (length=303)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır akbayar nuri hzl 1996 süreyya sicilli osmani c 3 tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ıı'... (length=591)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '927' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10345 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1682-83' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10345' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3353' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mehmed-pasmakcizade-mehmed-efendi' (length=33)
   'M_ADI' => string 'MEHMED, Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1094' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1682-83' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti.&nbsp;</p> <p>Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.</p>' (length=376)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından paşmakçızade mehmed efendinin oğlu olduğundan efendi olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır' (length=316)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî.&nbsp;</em>C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp; </em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I-II.</span><em style="'... (length=770)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 3 istanbul tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı ankara bizim büro 920 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1986 6 efendi paşmakçızade dergah 205' (length=303)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır akbayar nuri hzl 1996 süreyya sicilli osmani c 3 tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ıı'... (length=591)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '927' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10345 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1682-83' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10345' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3353' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mehmed-pasmakcizade-mehmed-efendi' (length=33)
   'M_ADI' => string 'MEHMED, Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1094' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1682-83' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçı-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti.&nbsp;</p> <p>Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.</p>' (length=376)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından paşmakçızade mehmed efendinin oğlu olduğundan efendi olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır' (length=316)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî.&nbsp;</em>C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp; </em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I-II.</span><em style="'... (length=770)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 3 istanbul tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı ankara bizim büro 920 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1986 6 efendi paşmakçızade dergah 205' (length=303)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi kadı doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı mehmeddir istanbul kadılarından efendinin oğlu olduğundan olarak tanındı üsküdar kadılığı yaptı 1094 168283 yılında vefat etti kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır akbayar nuri hzl 1996 süreyya sicilli osmani c 3 tarih vakfı yurt yay 1015 kurnaz cemal mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ıı'... (length=591)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '927' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('mehmed paşmakçızade efendi b divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10345 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=182)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1682-83' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)