MERDİ DERVİŞ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu'nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Merdi Derviş’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Merdi Derviş'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Yatağanoğlu, âşığın Merdi Derviş mahlaslı bir nefesine yer verir. Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ya Ali selamım sana salavat

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

Salla alâ seyidine Muhammed

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

 

Hem Allah’ı men Habiballah

Salla aleyhi elhamdülillah

Mecruhum düştüm Allah eyvallah

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

 

Gürrûhu naci sultanısın sen

Fahri âlemlerin kerrahısın sen

Çaresiz dertlerin dermanısın sen

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

 

Âdeme can verip yürüden sensin

Gine türap üzre sır eden sensin

Yerleri gökleri yaradan sensin

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

 

(…)

(…)

Ali Murteza ol şahı merdan

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

Gir dergâha bak tarikatı için

Eynimde kemerbest hürmeti için

Hazreti Mevlanın rahmatı için

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

 

Dua ile başlar yediler kırklar

Hepsi de sana verdiler ikrar

İsmin hürmetine ey gâni settar

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

 

Merdi Derviş senin kulundur ey şah

Men san’inandım amentü billah

Cümlenin muradın ver Allah Allah

Yüz süregelmişim Şah Ali mürüvvet

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 218-219.