MERHABÂ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Merhabâ Çelebi’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda, “Nazîre-i Merhabâ Çelebi” ibaresiyle Ahmet Paşa (öl. 1496-97)’ya nazire olan bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 599-600). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın gazeline nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Merhabâ Çelebi’nin, 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

­Kasd-ı îmân itdi zülf-i nâ-müselmânuñ senüñ

Yog imiş bildüm be kâfir kılca îmânuñ senüñ

Gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek

Uyhusın bagladı beñzer çeşm-i fettânuñ senüñ

Va’de-i ahbâr-ı vasluñ kimseler kılmaz dürüst

Göñlümüz gibi sınukdur ‘ahd ü peymânuñ senüñ

Tîr-i mihnetden delinsün cân-ı mecrûhum benüm

Ol kemân-ebruñ içün olmazsa kurbânuñ senüñ

Bir yaña gam öldürür hasretle fürkat bir yaña

Bir yaña vasl-ı ecel bir yaña hicrânuñ senüñ

Dilde bir dem sabr idüp eglenmez ise vâ beni

Yufka bagrumdan geçerse tîr-i müjgânuñ senüñ

Yakdı sûzından cihânı hüsn-i meh-rûlar gibi

Arta kalsun Merhabâ göynüklü dîvânuñ senüñ

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 599-600).

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13821' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7342' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'merhaba-celebi' (length=14)
   'M_ADI' => string 'MERHABÂ ÇELEBİ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Merhabâ Çelebi’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nda, “Nazîre-i Merhabâ Çelebi” ibaresiyle Ahmet Paşa (öl. 1496-97)’ya nazire olan bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 599-600). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın gazeline nazire olması hem de <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nın 16. yüzyılda '... (length=642)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'merhaba çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei çelebi ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür' (length=452)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>­Kasd-ı îmân itdi zülf-i nâ-müselmânuñ senüñ</p> <p>Yog imiş bildüm be kâfir kılca îmânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek</p> <p>Uyhusın bagladı beñzer çeşm-i fettânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va’de-i ahbâr-ı vasluñ kimseler kılmaz dürüst</p> <p>Göñlümüz gibi sınukdur ‘ahd ü peymânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tîr-i mihnetden delinsün cân-ı mecrûhum benüm</p> <p>Ol kemân-e'... (length=1072)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun senün yog imiş bildüm be kafir kılca imanun gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek uyhusın bagladı benzer çeşmi fettanun vadei ahbarı vaslun kimseler kılmaz dürüst gönlümüz gibi sınukdur ahd ü peymanun tiri mihnetden delinsün canı mecrühum benüm ol kemanebrun içün olmazsa kurbanun bir yana gam öldürür hasretle fürkat vaslı ecel hicranun dilde dem sabr idüp eglenmez ise va beni yufka bagrumdan geçerse müjganun yakdı süz'... (length=675)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p>' (length=115)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali hzl 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay' (length=84)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun s'... (length=1096)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13821' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7342' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'merhaba-celebi' (length=14)
   'M_ADI' => string 'MERHABÂ ÇELEBİ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Merhabâ Çelebi’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nda, “Nazîre-i Merhabâ Çelebi” ibaresiyle Ahmet Paşa (öl. 1496-97)’ya nazire olan bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 599-600). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın gazeline nazire olması hem de <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nın 16. yüzyılda '... (length=642)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'merhaba çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei çelebi ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür' (length=452)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>­Kasd-ı îmân itdi zülf-i nâ-müselmânuñ senüñ</p> <p>Yog imiş bildüm be kâfir kılca îmânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek</p> <p>Uyhusın bagladı beñzer çeşm-i fettânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va’de-i ahbâr-ı vasluñ kimseler kılmaz dürüst</p> <p>Göñlümüz gibi sınukdur ‘ahd ü peymânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tîr-i mihnetden delinsün cân-ı mecrûhum benüm</p> <p>Ol kemân-e'... (length=1072)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun senün yog imiş bildüm be kafir kılca imanun gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek uyhusın bagladı benzer çeşmi fettanun vadei ahbarı vaslun kimseler kılmaz dürüst gönlümüz gibi sınukdur ahd ü peymanun tiri mihnetden delinsün canı mecrühum benüm ol kemanebrun içün olmazsa kurbanun bir yana gam öldürür hasretle fürkat vaslı ecel hicranun dilde dem sabr idüp eglenmez ise va beni yufka bagrumdan geçerse müjganun yakdı süz'... (length=675)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p>' (length=115)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali hzl 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay' (length=84)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun s'... (length=1096)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13821' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7342' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'merhaba-celebi' (length=14)
   'M_ADI' => string 'MERHABÂ ÇELEBİ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Merhabâ Çelebi’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nda, “Nazîre-i Merhabâ Çelebi” ibaresiyle Ahmet Paşa (öl. 1496-97)’ya nazire olan bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 599-600). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın gazeline nazire olması hem de <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nın 16. yüzyılda '... (length=642)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'merhaba çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei çelebi ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür' (length=452)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>­Kasd-ı îmân itdi zülf-i nâ-müselmânuñ senüñ</p> <p>Yog imiş bildüm be kâfir kılca îmânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek</p> <p>Uyhusın bagladı beñzer çeşm-i fettânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va’de-i ahbâr-ı vasluñ kimseler kılmaz dürüst</p> <p>Göñlümüz gibi sınukdur ‘ahd ü peymânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tîr-i mihnetden delinsün cân-ı mecrûhum benüm</p> <p>Ol kemân-e'... (length=1072)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun senün yog imiş bildüm be kafir kılca imanun gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek uyhusın bagladı benzer çeşmi fettanun vadei ahbarı vaslun kimseler kılmaz dürüst gönlümüz gibi sınukdur ahd ü peymanun tiri mihnetden delinsün canı mecrühum benüm ol kemanebrun içün olmazsa kurbanun bir yana gam öldürür hasretle fürkat vaslı ecel hicranun dilde dem sabr idüp eglenmez ise va beni yufka bagrumdan geçerse müjganun yakdı süz'... (length=675)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p>' (length=115)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali hzl 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay' (length=84)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun s'... (length=1096)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13821 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13821' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7342' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'merhaba-celebi' (length=14)
   'M_ADI' => string 'MERHABÂ ÇELEBİ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Merhabâ Çelebi’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nda, “Nazîre-i Merhabâ Çelebi” ibaresiyle Ahmet Paşa (öl. 1496-97)’ya nazire olan bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 599-600). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın gazeline nazire olması hem de <em>Pervâne Bey Mecmûası</em>’nın 16. yüzyılda '... (length=642)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'merhaba çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei çelebi ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür' (length=452)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>­Kasd-ı îmân itdi zülf-i nâ-müselmânuñ senüñ</p> <p>Yog imiş bildüm be kâfir kılca îmânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek</p> <p>Uyhusın bagladı beñzer çeşm-i fettânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va’de-i ahbâr-ı vasluñ kimseler kılmaz dürüst</p> <p>Göñlümüz gibi sınukdur ‘ahd ü peymânuñ senüñ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tîr-i mihnetden delinsün cân-ı mecrûhum benüm</p> <p>Ol kemân-e'... (length=1072)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun senün yog imiş bildüm be kafir kılca imanun gözlerüm yılduz sayar her gice ey meh subha dek uyhusın bagladı benzer çeşmi fettanun vadei ahbarı vaslun kimseler kılmaz dürüst gönlümüz gibi sınukdur ahd ü peymanun tiri mihnetden delinsün canı mecrühum benüm ol kemanebrun içün olmazsa kurbanun bir yana gam öldürür hasretle fürkat vaslı ecel hicranun dilde dem sabr idüp eglenmez ise va beni yufka bagrumdan geçerse müjganun yakdı süz'... (length=675)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p>' (length=115)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali hzl 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay' (length=84)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'merhaba çelebi divan şairi çelebinin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak pervane b abdullahın 16 yüzyılda derlemiş olduğu bey mecmüasında nazirei ibaresiyle ahmet paşa öl 149697ya nazire olan gazeli kayıtlıdır gıynaş 2014 599600 bu gazelin hem 15 yüzyıl şairlerinden paşanın gazeline olması de mecmüasının derlenmiş olmasından hareketle veya olduğunu söylemek mümkündür gazel kasdı iman itdi zülfi namüselmanun s'... (length=1096)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-10-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('merhaba çelebi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13821 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=166)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)