MESTÎ, Osman Çelebi

(d. ?/? - ö. 1091/1680-81)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tuhfe-i Nâilî'de Mestî Osman Çelebi olarak yer alan şairin hayatı hakkında çok sınırlı bilgi bulunmaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü'l-Fuzalâ'da Mestî'nin vefat tarihini 1091/1680-81 olarak verir. (Özcan 1989: 699) Şairin şiir örneği olarak bugüne ulaşmış sadece bir beyti bulunmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Numâniyye ve Zeyilleri. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir dem mi var ey şûh-ı gülistân gamında

Dâmân-ı dil âzürde-i hâr-ı sitem olmaz

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 952.)