MEYLÎ, Mustafa Meylî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1001/1592-93)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mihalıç kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Meylî Çelebi olarak tanındı. Emirlikten ayrılıp çiftçilik ile uğraştı. Şemsettin Sami (1996: 4524) ve Hasan Çelebi (Sungurhan 2009: 336)’ye göre işrete dalarak perişan hallere düşmüştü. 1001/1592-93 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Hakkında bilgi bulunan kaynaklarda bir matlaı yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1091.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 289.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 838.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 995.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.06.2014]. 336.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4524.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Meylî Mustafa Çelebi (Mihalıçlı)”. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla‘

İki ebrûn arasında görinen hâl-i cebîn

Sidreden pervâza san bâl açdı Cibrîl-i emîn

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 838).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEDRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Doğum YeriGörüntüle
3ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Doğum YılıGörüntüle
6ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801MeslekGörüntüle
12ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914MeslekGörüntüle
13BEDRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEDRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Madde AdıGörüntüle
18ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle