ME'ZUN, Mirza İbrahim Kaşkaî

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaşkaî Türkleri’nden Mirza İbrahim'in hayatı hakkında fazla bilgi edinilememiştir. İran Türkleri’nin en büyük araştırmacılarından birisi olan Dr. Ali Kemalî Bey’in tespitine göre, Kaşkaî Türklerinin büyük il hanlarından Sultan Mahmut Han’ın ölümü üzerine mersiye yazdığından yola çıkarak o devirde, yani günümüzden 250 yıl önce, 18. yüzyılın başlarında yaşadığı ileri sürülmektedir. Mirza İbrahim, Farsça şiirlerinde “Mahzun”, Türkçe şiirlerinde ise “Me’zun” mahlasını kullanmıştır. 

Kaynakça

Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi II. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: YERKE ÖZER
Yayın Tarihi: 24.02.2015
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hezret-Resûl-i Ekrem (s.a.v) Medhine

 Ezel Hegg nurundan gütret gelemi,

Yazdı arş-ı muallâya Mehemmed (s)!

Küfrineg güni yandırdı âlemi,

“Şük’Allah” saldı sâye Mehemmed (s)!

...

ârif bilir, bu kelâmı, bu dini,

Ohusa Hegg kelamında, Yâsin’i.

Ya Rebb olur baha giyamet güni,

“Me’zun” kimin, bînevâya Mehemmed (s)

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi II. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi. 623.