MİCMERÎ, Çankırılı

(d. ?/? - ö. 1274/1857/1858)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman olan âşığın mahlası Micmerî’dir. 19. yüzyılda yaşamış saz şairlerinden olan Micmerî Çankırılıdır. Âşığın yaşadığı dönemde “Âşık Osman” olarak anıldığı bilgisinin dışında hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır (Onay 1930: 200). Fakat Micmerî’nin yaşadığı dönemde âşık meclislerinde bulunduğu ve diğer ozanlardan etkilendiği aynı asırda yaşamış Kastamonulu Âşık Kemâlî’nin bir şiirine yazdığı nazireden anlaşılmaktadır (Onay 1930: 203). Zâimzâde Sâit Efendi mecmuasında bulunan bir kayıttan edinilen bilgiye göre Micmerî 1857/1858 yılında vefat etmiştir (Onay 1930: 200).

Şiirlerinin toplandığı müstakil bir eseri bulunmayan Micmerî’nin, manzumeleri çeşitli cönk ve mecmualarda yer almaktadır. Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri (1930: 200-2004) adlı çalışmasında yedi, Fuad Köprülü Saz Şairleri I-V (2004: 545) isimli eserinde Micmerî’nin bir şiirini neşretmiştir. Bu manzumelerin yanında Millî Kütüphane’nin Yazmalar Koleksiyonu’nda “06 Mil Yz Fb 310” numaralı Eşar isimli mecmuada ve aynı kütüphanede “06 Mil Yz Cönk 32” arşiv numaralı cönkte şiirleri bulunmaktadır.

Micmerî, hem aruz hem de hece veznini kullanarak her iki tarzda şiir söyleyebildiğini göstermiştir. Heceyle yazdığı manzumelerinde daha çok koşma tarzını tercih eden Micmerî, aruz veznini kullandığı şiirlerinde âşık edebiyatı nazım şekillerinden kalenderî, divan, selis ve semaiyi daha fazla kullanmıştır. Âşığın dili ve üslubu konusunda Onay, “İfadesi selis, lisanı oldukça düzgündür.” (1930: 200) ifadesine yer vermiştir. Şiirlerinde açık, düzgün ve akıcı bir ifade kullanan Micmerî, yer yer Arapça Farsça tamlamaları da tercih etmiştir. Şiirlerinin ana teması aşk ve sevgili olan Micmerî, manzumelerinde beşerî aşkı, sevgilinin güzellik unsurlarını, âşığa çektirdiği cevr ü cefayı ve sevgiliye olan sitemlerini ele almıştır.

Kaynakça

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=1524 [erişim tarihi: 25.10.2013].

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=1397 [erişim tarihi: 25.10.2013].

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. 3. Baskı. Ankara: Akçağ Yay.

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Vilayet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. SAGIP ATLI
Yayın Tarihi: 08.11.2013
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aşk bir padişahtır müşiri sevda

Fermân okur nice Süleymanlara

Sevda seraskeri, gam mîr-i livâ

Hükmeder vezir-i âlîşanlara

 

Bu bir vesiledir elde irade

Hak vermemişse kul ermez murada

Felek ne şâh bilir ne de şehzâde

Atar kemendini kahramanlara

 

Micmerî dil Hakk’ın nazargâhıdır

Lâmekân mülkünün haymegâhıdır

Hüner ikliminin padişahıdır

Kem nigâh eyleme dervişânlara

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı Vilayet Matbaası. 204.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Doğum YeriGörüntüle
3ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Doğum YeriGörüntüle
4Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Doğum YılıGörüntüle
6ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Ölüm YılıGörüntüle
9ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Ölüm YılıGörüntüle
10Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61MeslekGörüntüle
12ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907MeslekGörüntüle
13Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Madde AdıGörüntüle
18ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle