MİHRÂBÎ

(d. ?/? - ö. 1338/1920)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri (III, 1956) adlı eserinde şu bilgiler verilmektedir: Kırım hanzadelerindendir. Ecdadı, Selim-i salis zamanında İstanbul’a gelmişlerdir. Gençliğinde, bahriyeye intisap eden Mihrabî kolağalığa kadar yükselmiştir. Oldukça tahsili vardır. Hocası Tikveşli Yusuf Efendi’dir. İntisabı Münir Baba’yadır. Sütlüce Bektaşi Dergâhında uzun müddet rehberlik etmiştir. Çelebi ile babalarının münazaasından “babağan” tarafından murahhas tayin edilmiştir. Bir müddet Kırşehir’e gitmiş ve orada çelebinin konağında kalmıştır. İcazesi Çelebi Cemaleddin Efendi’dendir. İstanbul’a avdetten sonra merhum Münir Baba’nın yerine postnişin yapılmak istenilmişse de kabul etmemiştir. Nev’î şahsına münhasır olan bu meczup şair, kendisini bektaşilerin “Vâsıl İbni Atâ” sı farz edermiş. 1920'de vefat etmiştir. (Ergun 1956: 271-272; TDEA 1986: 330). Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde 4 nefesi yer almaktadır. Alevi-Bektaşi neş’esiyşe yazılan bu nefeslerde Mihrâbî, sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

“Mihrâbî” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Vardır imanım

Söyler zebanım

Merd-i meydanım

Haktır eyvallah

 

Muhtara yarız

Âşıkı zarız

Ehl-i ikrarız

Haktır eyvallah

 

Hayder-i Kerrâr

Vermişim ikrâr

Eylerim tekrâr

Haktır eyvallah

 

Pîrim Velidir

 Nur u celîdir

Sırr-ı Alidir

Haktır eyvallah

 

Pir Balım Sultan

Suret-i Rahman

Mana-yı Kur’an

Haktır eyvallah

 

Mihrâbî yanık

Aşkta uyanık

Kevsere kanık

Haktır eyvallah 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 273.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12244' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5503' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mihrabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'MİHRÂBÎ' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1338' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1920' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kolağası' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kolağası' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sa'... (length=2457)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmeyen bektaşi şairi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mihrabi mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilgiler verilmekted'... (length=1319)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Vardır imanım</p> <p>Söyler zebanım</p> <p>Merd-i meydanım</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Muhtara yarız</p> <p>Âşıkı zarız</p> <p>Ehl-i ikrarız</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Hayder-i Kerrâr</p> <p>Vermişim ikrâr</p> <p>Eylerim tekrâr</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pîrim Velidir</p> <p> Nur u celîdir</p> <p>Sırr-ı Alidir</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pir Balım Sultan</p> <p>Suret-i Rahman</p> <p>Mana-yı Kur’an'... (length=792)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes vardır imanım söyler zebanım merdi meydanım haktır eyvallah muhtara yarız aşıkı zarız ehli ikrarız hayderi kerrar vermişim ikrar eylerim tekrar pirim velidir nur u celidir sırrı alidir pir balım sultan sureti rahman manayı kuran mihrabi yanık aşkta uyanık kevsere kanık ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi 273' (length=407)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). <em>Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri</em>. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.</p> <p>“Mihrâbî” (1986). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.</p>' (length=258)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi mihrabi 1986 türk dili edebiyatı ansiklopedisi c 6 dergah yay 330' (length=173)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi kolağası asıl adı bilinmeyen bektaşi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilg'... (length=1702)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ve kaynakça kontrol edildi (AEA)
AEA' (length=78)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2100' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12244' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5503' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mihrabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'MİHRÂBÎ' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1338' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1920' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kolağası' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kolağası' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sa'... (length=2457)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmeyen bektaşi şairi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mihrabi mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilgiler verilmekted'... (length=1319)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Vardır imanım</p> <p>Söyler zebanım</p> <p>Merd-i meydanım</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Muhtara yarız</p> <p>Âşıkı zarız</p> <p>Ehl-i ikrarız</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Hayder-i Kerrâr</p> <p>Vermişim ikrâr</p> <p>Eylerim tekrâr</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pîrim Velidir</p> <p> Nur u celîdir</p> <p>Sırr-ı Alidir</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pir Balım Sultan</p> <p>Suret-i Rahman</p> <p>Mana-yı Kur’an'... (length=792)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes vardır imanım söyler zebanım merdi meydanım haktır eyvallah muhtara yarız aşıkı zarız ehli ikrarız hayderi kerrar vermişim ikrar eylerim tekrar pirim velidir nur u celidir sırrı alidir pir balım sultan sureti rahman manayı kuran mihrabi yanık aşkta uyanık kevsere kanık ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi 273' (length=407)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). <em>Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri</em>. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.</p> <p>“Mihrâbî” (1986). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.</p>' (length=258)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi mihrabi 1986 türk dili edebiyatı ansiklopedisi c 6 dergah yay 330' (length=173)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi kolağası asıl adı bilinmeyen bektaşi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilg'... (length=1702)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ve kaynakça kontrol edildi (AEA)
AEA' (length=78)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2100' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1920' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12244 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1920' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1920' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12244' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5503' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mihrabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'MİHRÂBÎ' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1338' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1920' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kolağası' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kolağası' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sa'... (length=2457)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmeyen bektaşi şairi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mihrabi mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilgiler verilmekted'... (length=1319)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Vardır imanım</p> <p>Söyler zebanım</p> <p>Merd-i meydanım</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Muhtara yarız</p> <p>Âşıkı zarız</p> <p>Ehl-i ikrarız</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Hayder-i Kerrâr</p> <p>Vermişim ikrâr</p> <p>Eylerim tekrâr</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pîrim Velidir</p> <p> Nur u celîdir</p> <p>Sırr-ı Alidir</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pir Balım Sultan</p> <p>Suret-i Rahman</p> <p>Mana-yı Kur’an'... (length=792)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes vardır imanım söyler zebanım merdi meydanım haktır eyvallah muhtara yarız aşıkı zarız ehli ikrarız hayderi kerrar vermişim ikrar eylerim tekrar pirim velidir nur u celidir sırrı alidir pir balım sultan sureti rahman manayı kuran mihrabi yanık aşkta uyanık kevsere kanık ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi 273' (length=407)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). <em>Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri</em>. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.</p> <p>“Mihrâbî” (1986). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.</p>' (length=258)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi mihrabi 1986 türk dili edebiyatı ansiklopedisi c 6 dergah yay 330' (length=173)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi kolağası asıl adı bilinmeyen bektaşi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilg'... (length=1702)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ve kaynakça kontrol edildi (AEA)
AEA' (length=78)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2100' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kolağası' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12244 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=151)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1920' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1920' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12244' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5503' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mihrabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'MİHRÂBÎ' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1338' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1920' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kolağası' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kolağası' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sa'... (length=2457)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmeyen bektaşi şairi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mihrabi mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilgiler verilmekted'... (length=1319)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Vardır imanım</p> <p>Söyler zebanım</p> <p>Merd-i meydanım</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Muhtara yarız</p> <p>Âşıkı zarız</p> <p>Ehl-i ikrarız</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Hayder-i Kerrâr</p> <p>Vermişim ikrâr</p> <p>Eylerim tekrâr</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pîrim Velidir</p> <p> Nur u celîdir</p> <p>Sırr-ı Alidir</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pir Balım Sultan</p> <p>Suret-i Rahman</p> <p>Mana-yı Kur’an'... (length=792)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes vardır imanım söyler zebanım merdi meydanım haktır eyvallah muhtara yarız aşıkı zarız ehli ikrarız hayderi kerrar vermişim ikrar eylerim tekrar pirim velidir nur u celidir sırrı alidir pir balım sultan sureti rahman manayı kuran mihrabi yanık aşkta uyanık kevsere kanık ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi 273' (length=407)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). <em>Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri</em>. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.</p> <p>“Mihrâbî” (1986). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.</p>' (length=258)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi mihrabi 1986 türk dili edebiyatı ansiklopedisi c 6 dergah yay 330' (length=173)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi kolağası asıl adı bilinmeyen bektaşi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilg'... (length=1702)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ve kaynakça kontrol edildi (AEA)
AEA' (length=78)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2100' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 3 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12244 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1920' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1920' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12244' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5503' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'mihrabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'MİHRÂBÎ' (length=10)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1338' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1920' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kolağası' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kolağası' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı bilinmeyen Bektaşi şairi, 19. asırda yaşamış olup şiirlerinde Mihrâbî mahlasını kullanmıştır: “Mihrabî bu aşka girelden beri/ Yolunda can u baş verelden beri/ Cennet-i Cemale erelden beri/Şeyh idim evvelce şimdi şab oldum.” ,“ Takdis edegör sen de o Mihrâbî Elesti/ Hestî görünen âlem-i imkân-ı Alidir.”, “Mihrâbî cümle âyat/ Müteşabih muhkemat/İşte destimde berat/Sun ey sâki piyale.” (Ergun 1956: 274). Hakkında Sa'... (length=2457)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı bilinmeyen bektaşi şairi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mihrabi mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilgiler verilmekted'... (length=1319)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Vardır imanım</p> <p>Söyler zebanım</p> <p>Merd-i meydanım</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Muhtara yarız</p> <p>Âşıkı zarız</p> <p>Ehl-i ikrarız</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Hayder-i Kerrâr</p> <p>Vermişim ikrâr</p> <p>Eylerim tekrâr</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pîrim Velidir</p> <p> Nur u celîdir</p> <p>Sırr-ı Alidir</p> <p>Haktır eyvallah</p> <p> </p> <p>Pir Balım Sultan</p> <p>Suret-i Rahman</p> <p>Mana-yı Kur’an'... (length=792)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes vardır imanım söyler zebanım merdi meydanım haktır eyvallah muhtara yarız aşıkı zarız ehli ikrarız hayderi kerrar vermişim ikrar eylerim tekrar pirim velidir nur u celidir sırrı alidir pir balım sultan sureti rahman manayı kuran mihrabi yanık aşkta uyanık kevsere kanık ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi 273' (length=407)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). <em>Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri</em>. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.</p> <p>“Mihrâbî” (1986). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.</em> C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 330.</p>' (length=258)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1956 bektaşi kızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi mihrabi 1986 türk dili edebiyatı ansiklopedisi c 6 dergah yay 330' (length=173)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'mihrabi tekke şairi kolağası asıl adı bilinmeyen bektaşi 19 asırda yaşamış olup şiirlerinde mahlasını kullanmıştır bu aşka girelden beri yolunda can u baş verelden cenneti cemale erelden şeyh idim evvelce şimdi şab oldum takdis edegör sen de o elesti hesti görünen alemi imkanı alidir cümle ayat müteşabih muhkemat işte destimde berat sun ey saki piyale ergun 1956 274 hakkında sadettin nüzhet ergunun bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri ııı adlı eserinde şu bilg'... (length=1702)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ve kaynakça kontrol edildi (AEA)
AEA' (length=78)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-09' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '2100' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('mihrabi tekke şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12244 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=158)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1920' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1920' (length=4)