MİHRÎ, Enderunlu Mihrî Halîm Bey

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mihrî Halîm Bey'dir. Doğum tarihi, doğum yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Enderun'da yetişip burada görev yaptığı için Enderunlu sanıyla tanındı. Enderun'un Seferli koğuşundandır. Câmeşûybaşılık görevinde bulundu. II. Mahmûd dönemi şairlerindendir. Şiirlerine örnek Atâ Târîhi'ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Ol yosma kalbim yıkmıyor

Bir lahza cânım sıkmıyor

Üftâdesinden bıkmıyor

Dilden hayâli çıkmıyor

Seyr eyleyip ol esmeri

Oldum gönülden müşterî

Ol dilbere çokdan beri

Oldum gönülden müşterî

Yok hüsnüne aslâ bedel

Tab'ımca gâyet ince bel

Kılsa nola vaslın emel

Oldum göñülden müşterî

Bir gün düşürsem fırsatı

Mihrî o serv-i kâmeti

Olmaz mı sarsam gâyetî

Oldum gönülden müşterî

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 562.)