MİRZA

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bektaşi şairi olan Mirza'nın hayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. Ergun’un Bektaşi Kızılbaş-Alevi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde Mirza ve İmirza mahlası ile bazı şiirlerine tesadüf edildiği belirtilerek bir nefesi kaydedilmiştir (Ergun 1959: 111). Sun’î’nin "Tekerleme" adlı eserinde (15. dörtlük) adı geçen âşığın (Kaya 1990), Mirza ve İmirza mahlaslarını şiirlerinde kullandığı söylenebilir. Turgut Koca ise, Mirza'nın 18. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairi olduğunu ve Bektaşilerin düzenledikleri dergilerde nefeslerine rastlandığını belirtmektedir (1990: 325). Sade ve anlaşılır bir dille tasavvufi konularda yazdığı görülmektedir.

Kaynakça

Ergun, S. N. (1959). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, Bektaşi-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri II. İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Mirza” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 378.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

 

Er nefestir nefes hakdır dediler

Öyle midir deli gönül öyledir

Nefes yaratılmış okdur dediler

Öyle midir deli gönül öyledir

 

Yolu ile gelenden yüz döndürme

Özünü inkâra teslim gönderme

Gönül bir sırçadır anı sındırma

Öyle midir deli gönül öyledir

 

Mü’min olan gönlünde kibir tutmaz

İmân olan ikrar gözler unutmaz

Sınıcak şişenin sınığı bitmez

Öyle midir deli gönül öyledir

 

Erenler bu yolda bir sır koydular

Erenler dediğim kırklar yediler

Gönülden gönüle yol var dediler

Öyle midir deli gönül öyledir

 

İmirzam ibtidâsıdır yolunun

Günahın bağışlar Settar kulunun

Hulk Muhammed’indir mürvet Ali’nin

Öyle midir deli gönül öyledir.


Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 325.